Odwołanie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - 16.09.2020r.   DO.021- 115...

Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne - 08.09.2020r. Załącznik Nr 1 do...

DA.4240-1-3/20 OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE OFERT Działając na mocy art. 26 i art.27 ustawy z dnia...

Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne OGŁOSZENIE konkursów ofert na świadczenia...

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ W TRYBIE KONKURSU OFERT   Na podstawie art. 26...

OGŁOSZENIE konkursów ofert na świadczenia zdrowotne Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z...

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ W TRYBIE KONKURSU OFERT Na podstawie art. 26 ust. 4...

OGŁOSZENIE konkursów ofert na świadczenia zdrowotne Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z...