OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ W TRYBIE KONKURSU OFERT

  Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2021 r.  poz. 711 z późn. zm.) oraz w związku z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu zarządzeniem Nr 113 z dnia 4 listopada 2021 roku w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w wyniku przeprowadzonego postępowania poprzedzającego zawarcie umów o przyjęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot postępowania:  
 1. DOKONAŁA WYBORU NASTĘPUJĄCYCH NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ:
 
 1. W zakresie Oddziału Anestezjologii i IT :
NR oferty Dane oferenta
38-50 Lekarz Bartosz Pruszyński 33-395 Chełmiec Biczyce Górne 173
38-55 Praktyka Lekarska Anna Zaczyk 33-300 Nowy Sącz, ul. Jaworzyńska Nr 3A
 
 1. w zakresie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z opcją LKO :
NR oferty Dane oferenta
38-22 Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Jacek Politański 32-095 Iwanowice Maszków 22h
38-44 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Rafał Mazur  33-300 Nowy Sącz, ul. Krakowska 56
Oferta lek. Rafała Mazura została przyjęta również w zakresie realizacji zadań Lekarza Kierującego Oddziałem    
 • w zakresie Oddziału Chirurgii Onkologicznej :
NR oferty Dane oferenta
38-21 Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Jacek Politański 32-095 Iwanowice Maszków 22h
38-25 DROMOL Michał Molin ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 39/16, 33-380 Krynica Zdrój
38-28 Waldemar Dutkiewicz Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Osieczany 413 32-400 Myślenice
38-41 Indywidualna Praktyka Lekarska Wojciech Milanowski ul. Turniejowa  61/10A 30-656 Kraków
38-42 Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Arkadiusz Szczecina 34-615 Słopnice 867
38-54 Indywidualna Praktyka Lekarska Mateusz Cieślik 33-318 Gródek n/Dunajcem Bartkowa 371
38-74 Specjalistyczna Praktyka lekarska Robert Gajewski ul. Batorego 812 33-300 Nowy Sącz
38-79 Specjalistyczną Praktyką Lekarską lek. Bartłomiej Rokosz Al. Batorego 62 m. 2 33-300 Nowy Sącz
 
 1. w zakresie Oddziału Chirurgicznego dla Dzieci :
NR oferty Dane oferenta
38-31 Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Paweł Deja Specjalista Chirurgii Dzieci  33-300 Nowy Sącz  ul. Juranda 10a,
38-32 Jolanta Rembiasz 33-300 Nowy Sącz ul. B. Prusa 100,
 
 1. w zakresie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z PGO – łącznie 3 ofert
NR oferty Dane oferenta
38-3 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Beata Chołys 34-600 Limanowa ul. Józefa Piłsudskiego 68/19
38-71 Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczny lek. Małgorzata Niemiec 33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 29
38-72 Gabinet Ginekologiczno-Położniczy 33-340 Stary Sącz ul. 22-go Stycznia 6
38-78 Praktyka Lekarska Mateusz Zaczyk 33-300 Nowy Sącz ul. Jaworzyńska 3A
   
 1. w zakresie Oddziału Otolaryngologicznego:
NR oferty Dane oferenta
38-38 Specjalistyczna Praktyka  Lekarska lek. Jacek Stanek ul. Jamnicka 65d 33-300 Nowy Sacz
38-18 Specjalistyczny Gabinet Lekarski Zbigniew Moroz ul. Lwowska 20 33-300 Nowy Sącz
38-67 Gabinet Laryngologiczny Tadeusz Bielak ul. Królowej Jadwigi 20 33-340 Stary Sącz
Oferta lek. Tadeusza Bielaka została przyjęta również w zakresie realizacji zadań Lekarza Kierującego Oddziałem    
 • w zakresie Oddziału Urologicznego
Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 3 ustawy  z dnia  27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.).  
 • W zakresie sprawowania opieki lekarskiej w czasie transportu :
NR oferty Dane oferenta
38-75 Prywatna Praktyka Lekarska Bogdan Łacny 33-300 Nowy Sącz ul. Długosza 22
38-70 Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Katarzyna Didluch 33-300 Nowy Sącz ul. Barbackiego 123A/54
   
 1. w zakresie medycyny ratunkowej (SOR) z opcją realizacji zadań LKO
Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 3 ustawy  z dnia  27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.).    
 1. W zakresie Ambulatorium Ogólnego POZ :
NR oferty Dane oferenta
38-7 Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Małgorzata Kosiba ul. Mieszka I 16, 38-300 Gorlice
38-51 Indywidualna Praktyka Lekarska Marek Hajduk 29 listopada 20E/8 33-300 Nowy Sącz
38-52 Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Artur Bołoz ul Zakamienica 8B 33-300 Nowy Sącz
38-69 Praktyka Prywatna Katarzyna Bogucka 31-559 Kraków ul. Grzegórzecka 76B lok. 52
38-73 Małgorzatą Podkomorzy-Szostek PROMETEUSZ ul. Płaszowska 38/4 30-713 Kraków,
   
 1. W zakresie sprawowania opieki pielęgniarskiej w Oddziałach: Internistyczno-Kardiologicznym, Neurologicznym, Ginekologiczno-Położniczym z PGO, Chorób Zakaźnych, Neonatologicznym z IT oraz Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradni Diabetologicznej i Ambulatorium Ogólnym POZ :
NR oferty Dane oferenta Nazwa komórki organizacyjnej
38-11 Halina Barnach Barcice 472 33-342 Barcice Oddział Internistyczno-Kardiologiczny
38-13 Agata Piwowar Sucha Struga 3, 33-343 Rytro SOR
38-14 Krystyna Morawska ul. Barska 12/38 33-300 Nowy Sącz Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
38-23 Jadwiga Jurczak ul. Starowiejska 16 33-300 Nowy Sącz Oddział Internistyczno-Kardiologiczny
38-27 Elżbieta Zielińska ul. Ogińskiego 9, 33-300 Nowy Sącz Oddział Neurologiczny
38-33 Maria Filip, 33-300 Nowy Sącz ul. Włodzimierza Godka 13 Oddział Internistyczno-Kardiologiczny
38-34 Helena Niemasik ul. Bat. Chłopskich 16/14 33-300 Nowy Sącz SOR
38-35 Anita Koszkul ul. B. Czecha 41 33-300 Nowy Sącz Oddział Ginekologiczno-Położniczy z POG
38-39 Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Iwona Twardowska  33-300 Nowy Sącz Piątkowa 201 Oddział Chorób Zakaźnych
38-40 Bogusława Bogdańska S.R. Praktyka Pielęgniarek i Położnych 33-300 Nowy Sącz ul. Kosynierów 4 Ambulatorium Ogólne POZ
38-49 Marta Lis 33-300 Nowy Sącz ul. Wolska 10 Oddział Neonatologiczny z IT
38-56 Stanisława Jurczak ul . Gołębia 2 33-395 Chełmiec Poradnia Diabetologiczna
38-57 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska Jadwiga Mółka-Schab 33-300 Nowy Sącz, ul. Klasztorna 30/34 Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
38-68 Ewa Piszczek Polany 58a 33-380 Krynica-Zdrój Oddział Internistyczno-Kardiologiczny
   
 1. ODRZUCONO NASTĘPUJĄCE OFERTY:
 
 1. W zakresie Oddziału Urologicznego
 • Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Jacek Politański Maszków 22h, 32-095 Maszków,
 • Specjalistyczny Gabinet Lekarski lek. Marek Worek 33-100 Tarnów ul. Mostowa 4A
UZASADNIENIE: Wszyscy wymienieni Oferenci zaproponowali w ofercie stawkę wynagrodzenia za usługi stanowiące przedmiot postępowania przewyższającą wysokość maksymalną ustaloną przez ogłaszającego konkurs, co zgodnie ze SWKOiMI stanowi podstawę odrzucenia oferty.  
 1. W zakresie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego:
 • Przemysław Wawok Obopólna 4 m 4/7 30-069 Kraków,
 • Włodzimierz Kaczurowski 33-336 Łabowa 148 lok. 2
 • Praktyka Lekarska – Maciej Stanek 33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 115c
 • DROMOL Michał Molin ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 39/16, 33-380 Krynica-Zdrój
 • Indywidualna Praktyka Lekarska Michał Siwek 33-300 Nowy Sącz, ul. Lwowska 110/3
 • Lucjan Kaufman ul. Jana Kilińskiego 83 33-300 Nowy Sącz
 • Praktyka Lekarska lek. Adam Mikołajczyk 33-115 Janowice, Janowice 165
 • Gabinet Chirurgiczny ze Sprzedażą Sprzętu Ortopedycznego i Medycznego dr n. med. Janusz Łopata  34-745 Spytkowice 426
 • Indywidualna Praktyka Lekarska Sebastian Łopata 34-745 Spytkowice 406
 • Praktyką Lekarską Specjalistyczną Lekarz Chirurg lek. Dariusz Major 30-694 Kraków ul. Blacharska 16
 • Indywidualna Praktyka Lekarska Albert Pajor Męcina 664 34-654 Męcina
 • Praktyka Lekarska Karolina Kozieł ul. !. Brygady 34/66 33-300 Nowy Sącz
 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka lekarska Jarosław Odyniec ul. Bat. Chłopskich 24/34 33-300 Nowy Sącz
 • Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Anna Świątkiewicz 30-110 Kraków ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 3/24
 • Agnieszka Murzyn-Korta Specjalistyczna Praktyka Lekarska 31-315 Kraków ul. Radzikowskiego 25/9
 • Indywidualna Praktyka Lekarska Diana Hnatkiewicz ul. Szkolna 13/8 33-300 Nowy Sącz
 • Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Paweł Wąsik 31-546 Kraków ul. Mogilska 50 lok. 45
 • Prywatna Praktyka Lekarska Piotr Pachacz os. Piastów 37A/49, 31-624 Kraków
 • Usługi Medyczne Tomasz Kula 31-859 Kraków Os. Kościuszkowskie 11/141
 • Andrzej Bierówka Indywidualna Praktyczna Lekarska 34-242 Łętownia 257
 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Małgorzata Jaworecka-Najduch 33-300 Nowy Sącz ul. Jamnickja 133g
 • Prywatna Praktyka Lekarska Agnieszka Toporkiewicz 34-607 Szczawa 437
 • Prywatna Praktyka Lekarska Bogdan Łacny 33-300 Nowy Sącz ul. Długosza 22
 • Usługi Medyczne lek. Katarzyna Kopania, 33-340 Stary Sącz Łazy Biegonickie 178
UZASADNIENIE: Wszyscy wymienieni Oferenci zaproponowali stawkę wynagrodzenia za usługi stanowiące przedmiot postępowania przewyższającą wysokość maksymalną ustaloną przez ogłaszającego konkurs, co zgodnie ze SWKOiMI stanowi podstawę odrzucenia oferty a oferta lek. Lucjana Kaufmana dodatkowo nie zawierała wymaganych dokumentów dot. posiadanych przez oferenta kwalifikacji i prowadzonej praktyki lekarskiej.  
 1. W zakresie opieki pielęgniarskiej sprawowanej w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii:
 • Dorota Lorek Trzetrzewina 107 33-395 Chełmiec,
 • Ewelina Aleksander 33-300 Nowy Sącz Mała Poręba 76
 • Matylda Ziemborak 33-300 Nowy Sącz, ul. Browarna 27/10
 • Beata Ogryzek 33-300 Nowy sącz, ul. 1 Brygady 16/14
 • Beata Leśniak 33-300 Nowy Sącz, ul. Niedziałkowskiego 5
 • Ewa Bondyra Aleja Batorego 86/5 33-300 Nowy Sącz
 • Barbara Góra ul. Ks. j. Gawrona 13, 33-335 Żeleźnikowa Wielka
 • Monika Głód Paszyn 560, 33-326 Paszyn
 • Edyta Markowicz 38-306 Libusza 559
 • Marzena Gryboś Siołkowa 111 33-330 Grybów
 • Teresa Studencka 33-300 Nowy Sącz ul. Rzemieślnicza 1a
UZASADNIENIE: Wszyscy wymienieni Oferenci zaproponowali w ofercie stawkę wynagrodzenia za usługi stanowiące przedmiot postępowania przewyższającą wysokość maksymalną ustaloną przez ogłaszającego konkurs, co zgodnie ze SWKOiMI stanowi podstawę odrzucenia oferty.       Data umieszczenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitala www.szpitalnowysacz.pl : 25 listopada 2021 roku.     POUCZENIE Oferent może złożyć odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania, do Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Podpisanie umów z wybranymi oferentami nastąpi w siedzibie Działu Organizacji i Nadzoru Szpitala, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Koordynatorem Działu Organizacji i Nadzoru (tel. 18 44 25 926).     Podpis  Przewodniczącego Komisji:                                                                               …………………………………… Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów ofert 25.11.2021