Kadra zarządzająca

Lekarz Kierujący Oddziałem: Lek. Marta Niemiec
p.o. Pielęgniarki Oddziałowej: mgr Renata Podobińska

Telefony

(018) 443-88-77  wew. 515 Lekarz kierujący oddziałem
(018) 44-25-930 Dyżurka lekarska
(018) 44-25-859 Sekretariat
(018) 44-25-857 Dyżurka pielęgniarska
(018) 44-25-951 Dyżurka pielęgniarki oddziałowej
(018) 44-25-915 Intensywna opieka kardiologiczna
(018) 44-25-830 Dyżurka pielęgniarska (kardiologiczna)
(018) 44-25-838 Pracownia EKG
(018) 44-25-838 Pracownia rehabilitacji

Zespół lekarski

  • Lek. Marta Niemiec- specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii,
  • Lek. Jerzy Hybel- specjalista w zakresie kardiologii i chorób wewnętrznych,
  • Lek. Grzegorz Pięda- specjalista w zakresie chorób wewnętrznych,
  • Lek. Marta Fornagiel- Bieniek- specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i diabetologii,
  • Lek. Anna Cabała- Ścibor- specjalista  w zakresie chorób wewnętrznych,
  • Lek. Anna Warchoł- specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej,
  • Lek. Bartłomiej Oruba- specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii,
  • Lek. Wioletta Gruca- specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i endokrynologii,
  • Lek. Bogusław Latacz – specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i medycyny sądowej,

Lekarz rezydent:
* Lek. Witold Lewandowski


Informacje ogólne

W Oddziale znajduje się 40 łóżek, Oddział podzielono na dwa odcinki: Kardiologiczny z Intensywną Opieką Kardiologiczną oraz Internistyczny. W Sali Intensywnej Opieki Kardiologicznej znajduje się 4 łóżka.

W Oddziale leczy się i diagnozuje schorzenia internistyczne, ukierunkowane głównie na dziedziny: kardiologia, gastroenterologia. W ramach Oddziału funkcjonują dobrze wyposażone pracownie diagnostyczno-terapeutyczne:

Pracownia kardiologiczna

– EKG spoczynkowe

– EKG wysiłkowe na bieżni ruchomej

– EKG metodą Holtera – 24 h monitorowanie pracy serca

– Echo serca z Dopplerem

– Holter ciśnieniowy

Pracownia Ultrasonografii

– USG jamy brzusznej

– USG tarczycy

Pokój zabiegowy

– Badania endoskopowe: ezofagoskopia, gastroskopia, rectoskopia,

– Endoskopia zabiegowa; elektrokoagulacje, ostrzykiwanie żylaków przełyku,

krwawiących wrzodów

– Biopsje narządowe

– Punkcja szpiku

– Punkcje jamy brzusznej, opłucnej

Rocznie w Oddziale leczy się średnio 2200 chorych.

W placówce można odbywać szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie kardiologii oraz chorób wewnętrznych. Ponadto lekarze mogą odbywać tu staże kierunkowe.


Galeria