Kadra zarządzająca

Lekarz Kierujący Oddziałem: lek. Joanna Jankowiak 
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Renata Oleksy

Telefony

(018) 54-78-407 Lekarz Kierujący Oddziałem
(018) 54-78-405 Sekretariat
(018) 54-78-403 Dyżurka pielęgniarki oddziałowej
(018) 54-78-404     (018) 54-78-401 Dyżurka pielęgniarek

Zespół lekarski

  • Lek. Beata Skoczeń- Nieużyła- specjalista w zakresie geriatrii i chorób wewnętrznych,
  • Lek. Joanna Jankowiak-specjalista w zakresie geriatrii i chorób wewnętrznych,
  • Lek. Łukasz Mirecki- w trakcie specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych,
  • Lek. Marek Podgórski- specjalista w zakresie chorób wewnętrznych,
  • Lek. Piotr Sałapa– specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i reumatologii,

Informacje ogólne

Oddział rozpoczął działalność 1 grudnia 2021 roku, przy czym do końca marca 2022 roku funkcjonował jako oddział covidowy. W oddziale zorganizowano 20 łóżek.

Oddział sprofilowany jest na schorzenia ludzi starszych stanowiąc uzupełnienie dla pozostałych oddziałów wyspecjalizowanych w swoich dziedzinach. Całościowa i skoordynowana ocena problemów zdrowotnych ludzi w podeszłym wieku, jak oceniają specjaliści winna przyczynić się do osiągnięcia lepszych efektów leczenia.

Spośród wszystkich hospitalizowanych w naszym szpitalu, chorzy w wieku powyżej 65. roku życia stanowią blisko 1/3. Dwukrotnie większy udział tych pacjentów odnotowujemy w ramach funkcjonujących oddziałów internistycznych. Czynniki demograficzne nie pozostawiają zatem wątpliwości co do zasadności funkcjonowania oddziału tego typu. Dysponujemy pozytywną opinią konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie geriatrii dot. uruchomienia oddziału.

Placówka jeszcze nie znajduje się na liście Ministra Zdrowia jako uprawniona do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lekarzy ze względu na zbyt krótki okres działalności.

Rocznie terapię odbywa tu kilkuset chorych w podeszłym wieku, a średnio roczne obłożenie łóżek jest bliskie 100%.