Telefony

18-44-25-866 Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

 

Punkt pobrań badań laboratoryjnych realizuje:

 • zlecenia z poradni specjalistycznych szpitala;
 • zlecenia z jednostek, które mają podpisaną umowę;
 • badania odpłatne;

Dostępne punkty pobrań:

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 5 – Medyczne Laboratorium Diagnostyczne – (1 piętro nad SOR), godziny pracy:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 do 12:00
 • w sobotę od 7:30 do 8:30

 

Punkt pobrań badań laboratoryjnych Aleje Wolności 49 (I piętro) godziny pracy:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 do 11:00

 

Punkt pobrań badań bakteriologicznych ( wymazy) – Pracownia Mikrobiologii :                        

 • od  poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 do 11:00. Przyjmowanie pobranego materiału do badań  w godzinach 7:15 do 18:00

 

Odbiór wyników:

 • Wyniki badań są do odbioru w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym przy ul. Młyńskiej 5:
 • W Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej ( Analityka) i w Pracowni Serologii od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 do 17:00.
 • W Pracowni Mikrobiologii – od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00 do 17:00.

Wyniki badań płatnych należy odbierać osobiście za okazaniem dowodu tożsamości lub przez osobę wskazaną w pisemnym upoważnieniu. W trosce o bezpieczeństwo pacjentów i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, wyników nie podajemy przez telefon.

Wyniki badań zleconych przez Poradnie Specjalistyczne Szpitala przesyłane są bezpośrednio do Poradni.

Informacje dla pacjenta:

Warunki pobrania krwi do badań:

 • materiał pobiera się rano, po około 12 godzinach przerwy w przyjmowaniu pokarmów, po przespanej nocy, ( wiele parametrów ulega zmianom dobowym.)
 • przed pobraniem należy pozostać w spoczynku przez około 15 minut.
 • kilka dni przed badaniem należy stosować normalną dietę i aktywność fizyczną
 • zażywanie leków powinno być ustalone z lekarzem.
 • w przypadku niemowląt i małych dzieci dopuszczalne jest podanie lekkiego śniadania( z wyjątkiem oznaczeń glukozy) i niezwłoczny przyjazd do laboratorium, celem pobrania materiału do badań.

Mocz – badanie ogólne:

 • mocz poranny czyli oddany jako pierwszy po nocnym wypoczynku, z zachowaniem podstawowych zasad higieny
 • do jednorazowego pojemnika
 • do badania należy zebrać próbkę moczu ze środkowego strumienia – tzn pierwszą część porcji moczu należy oddać do toalety a następną do pojemnika.
 • pojemnik należy dokładnie zakręcić i opisać imieniem i nazwiskiem na boku pojemnika
 • mocz należy jak najszybciej dostarczyć do laboratorium.

Dobowa zbiórka moczu:

 • należy zaopatrzyć się w naczynie do przeprowadzania zbiórki o odpowiedniej pojemności (2-3 litry)
 • skontaktować się z personelem laboratorium w celu ustalenia, czy nie należy zastosować środka konserwującego,
 • zbiórkę moczu należy rozpocząć rano (np. o godzinie 6.00), a zakończyć następnego dnia rano o tej samej godzinie. Przed rozpoczęciem zbiórki opróżnić pęcherz moczowy (oddając pierwszy mocz do toalety)
 • każdą następną porcję moczu wlewać do przygotowanego naczynia
 • naczynie przechowywać w ciemnym i chłodnym miejscu
 • zbieranie moczu należy prowadzić przez 24 h i zakończyć pierwszą poranną porcją moczu, którą należy dodać do naczynia
 • po zakończeniu zbiórki koniecznie zanotować całkowitą ilość zebranego moczu. Ilość dobowej zbiórki moczu ma decydujący wpływ na przeliczeniową wartość wyniku.
 • po dokładnym wymieszaniu moczu, porcję o objętości ok.50-100 ml należy przelać do pojemnika na badanie ogólne moczu,
 • pojemnik opisać: imię i nazwisko, dobowa objętość zbiórki moczu i w jak najkrótszym czasie dostarczyć do laboratorium

Kał (na obecność krwi utajonej, resztek pokarmu, jaj i pasożytów):

 • niewielką próbkę kału należy pobrać z różnych miejsc tej samej porcji do specjalnego pojemnika
 • podpisać pojemnik
 • dostarczyć do laboratorium