CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE W ODDZIALE GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYM

NAZWA ŚWIADCZENIA

CENA BRUTTO

Kolposkopia

190 zł

Wykonanie odpisu wykonania badania

3 zł