CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE W PRACOWNI ULTRASONOGRAFII

NAZWA ŚWIADCZENIA

CENA BRUTTO

USG inne

120 zł

USG jąder

80 zł

USG głowy badanie przezciemiączkowe

120 zł

USG tarczycy, przytarczyc, szyi i ślinianek

80 zł

USG piersi

100 zł

USG jamy brzusznej i miednicy

100 zł

USG żyly kończyny dolnej

120 zł

USG węzłów chłonnych jedna okolica

80 zł

USG tkanek miękkich

80 zł