Dyrektor

Lidia Zelek
18-443-88-77 wew. 500

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. Bogusław Latacz
18-443-88-77 wew. 500

Główny Księgowy

mgr Tomasz Poręba
18-443-88-77 wew. 510, 443-77-40, fax: 443-86-01

Pielęgniarka Naczelna

mgr Krystyna Nosal
18-443-88-77 wew. 513

Sekretariat

18-443-78-47, fax: 18-443-86-01