CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE W PRACOWNI SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ Z BANKIEM KRWI

NAZWA ŚWIADCZENIA

CENA BRUTTO

Grupa krwi noworodka

70 zł

Pojedyncze oznaczenie grupy krwi

48 zł

Oznaczenie fenotypu układu Rh i antygenu K z układu KELL

80 zł

Określenie miana przeciwciał odpornościowych - mikrometoda

135 zł

Wykonanie bezpośredniego testu antyglobulinowego BTA

35 zł

BTA DC screening I

70 zł

Przeglądowe badanie w kierunku przeciwciał odpornościowych PTA-LISS na IgG + C3d

48 zł

Przeglądowe badanie w kierunku przeciwciał odpornościowych PTA-LISS na IgG

48 zł

Przeglądowe badanie w kierunku przeciwciał – test enzymatyczny 48 zł
Identyfikacja przeciwciał odpornościowych PTA-LISS IgG + C3d

130 zł

Identyfikacja przeciwciał odpornościowych w PTA-LISS IgG

130 zł

Identyfikacja przeciwciał odpornościowych w teście enzymatycznym

99 zł

Badanie w kierunku termostabilnych przeciwciał odpornościowych z układu ABO

150 zł

Próba zgodności serologicznej z 1 jednostką

110 zł

Próba zgodności serologicznej z 2 jednostkami

145 zł

Próba zgodności serologicznej z 3 jednostkami

165 zł

Próba zgodności serologicznej z 4 jednostkami

180 zł

Próba zgodności serologicznej z 5 jednostkami

199 zł

Próba zgodności serologicznej z 6 jednostkami

220 zł

Próba zgodności serologicznej w PTA-IgG z 1 jednostką 110 zł
Próba zgodności serologicznej w PTA-IgG z 2 jednostkami

140 zł

Próba zgodności serologicznej w PTA - IgG z 3 jednostkami

170 zł

Próba zgodności serologicznej w PTA - IgG z 4 jednostkami

205 zł

Próba zgodności serologicznej w PTA - IgG z 5 jednostkami

240 zł

Próba zgodności serologicznej w PTA – IgG z 6 jednostkami 275 zł
Kwalifikacja do podania immunoglobuliny anty D 80 zł
Rozmrażanie FFP 10 zł
Wykonanie odpisu wyniku badania 3 zł

Wykonanie badania w trybie CITO (nie uwzględniając kosztu zleconego badania)

10 zł