CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE W PRACOWNI MAMMOGRAFII

NAZWA ŚWIADCZENIA

CENA BRUTTO

Mammografia cyfrowa obu piersi

120 zł

Mammografia cyfrowa zdjęcia powiększone z uciskiem celowane

90 zł

Mammografia cyfrowa jednej piersi

70 zł

Mammografia cyfrowa zdjęcie wycinka piersi

90 zł

Mammografia cyfrowa 3D Tomosyntezy

150 zł

Mammografia cyfrowa z kontrastem

300 zł