Kadra zarządzająca

Lekarz Kierujący Oddziałem: Lek. Katarzyna Długopolska- Rutkowska
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Anna Chałak-Radziejewska
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Anna Chałak-Radziejewska

Telefony

18-54-78-410 Dyżurka lekarza kierującego oddziałem
18-44-25-823 Dyżurka lekarska
18-44-25-842 Dyżurka pielęgniarek
18-54-78-406 Dyżurka pielęgniarki oddziałowej
18-44-25-821 Sekretariat
18-44-25-880 Pracownia Bronchoskopii

Zespół lekarski

  • Lek. Katarzyna Długopolska- Rutkowska- specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, specjalista w zakresie choroby płuc.
  • Lek. Piotr Kowal– specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, specjalista w zakresie chorób płuc,
  • Lek. Weronika Głuszcz - specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, specjalista w zakresie chorób płuc,
  • Lek. Agnieszka Szuflicka - Pierzchała - specjalista w zakresie chorób wewnętrznych. 

Informacje ogólne

Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy powstał w 1954 roku i do 2001 roku mieścił się w dworku w Dąbrowej. Od 1 czerwca 2001 funkcjonuje jako Oddział Pulmonologii przeniesiony do pomieszczeń budynku Szpitala Specjalistycznego Młyńska 5 w Nowym Sączu.

Oddział podzielony jest na dwa odcinki, posiada 30 łóżek w tym 7 łóżek na odizolowanym odcinku obserwacyjno-diagnostycznym gdzie przebywają pacjenci z gruźlicą. Rocznie leczy się blisko 550 pacjentów.

Oddział świadczy usługi medyczne z zakresu leczenia i diagnostyki chorób płuc takich jak:

  • astma oskrzelowa
  • przewlekła obturacyjna choroba płuc
  • zapalenie płuc i oskrzeli
  • zatorowość płuc
  • nowotwory płuc
  • gruźlica płuc i innych narządów

Oddział działa w oparciu o własną bazę diagnostyczną tj. bronchofiberoskopia, badanie bakteriologiczne w kierunku gruźlicy płuc (metoda klasyczna i metoda BACTEK /Bactec MGIT 960 TB/, spirometria, EKG, USG oraz korzysta z zaplecza diagnostycznego Szpitala: badania laboratoryjne, RTG, CT klatki piersiowej, RMI. W miarę potrzeb korzysta z bazy diagnostycznej Szpitali w Krakowie, z którymi są podpisane stosowne umowy.

W celu zapewnienia swoim pacjentom profesjonalnej diagnostyki Oddział Pulmonologii pozostaje we współpracy z Klinikami i Szpitalami Specjalistycznymi takimi jak: Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc w Zakopanem – Oddział Tarakochirurgii, II Katedra Chorób Wewnętrznych CM UJ – Klinika Pulmonologii w Krakowie, Instytut Pulmonologii w Krakowie, Instytut Onkologii w Krakowie, Szpital im. Jana Pawła II w Krakowie – Oddział Tarakochirurgii i Pulmonologii.

Podczas pobytu w trakcie hospitalizacji pacjenci otoczeni są nie tylko profesjonalną opieką, ale i miłą atmosferą, która pomaga im szybciej powrócić do zdrowia i poczuć się bezpiecznie w trakcie swojej choroby.


Galeria