CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE W PRACOWNI CYTOLOGICZNEJ

NAZWA ŚWIADCZENIA

CENA BRUTTO

Badanie cytologiczne

45 zł

Wykonanie odpisu wykonanego badania

3 zł