CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE W PRACOWNI RENTGENODIAGNOSTYKI

NAZWA ŚWIADCZENIA

CENA BRUTTO

RTG klatki piersiowej p-a + bok

60 zł

RTG klatki piersiowej p-a lub a-p

40 zł

RTG klatki piersiowej bok

40 zł

RTG klatki piersiowej p-a + bok z kontrastem

60 zł

RTG klatki piersiowej p-a lub a-p dzieci do lat szesnastu

40 zł

RTG klatki piersiowej według Przybylskiego

45 zł

RTG klatki piersiowej bok z kontrastem uzupełniające

55 zł

RTG kanału wzrokowego według Rhesego

60 zł

RTG zatok bocznych nosa p-a

50 zł

RTG żuchwy p-a + skośne 50 zł
RTG nosa

40 zł

RTG oczodołu na ciało obce cztery zdjęcia

60 zł

RTG oczodołów – urazowe 60 zł
RTG czaszki jedna projekcja

50 zł

RTG czaszki przeglądowe a-p + bok

80 zł

RTG czaszki komplet urazowy p-a + dwa boki + według Towna

100 zł

RTG celowane siodełka tureckiego

55 zł

RTG łuku jarzmowego

50 zł

RTG kości skroniowej według Stenversa jedna strona

60 zł

RTG kości skroniowej według Stenversa dwie strony prawa-lewa

80 zł

RTG kości skroniowej według Schullera jedna strona

60 zł

RTG kości skroniowej według Schullera dwie strony prawa-lewa

80 zł

RTG stawów skroniowych – żuchwowych cztery zdjęcia

80 zł

RTG stawu skroniowo - żuchwowego 60 zł
RTG kręgosłupa szyjnego a-p + bok

60 zł

RTG kręgosłupa szyjnego – czynnościowe

60 zł

RTG kręgosłupa szyjnego – skośne

60 zł

RTG kręgosłupa piersiowego – typowe a-p + bok

60 zł

RTG kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowego typowe a-p + bok

60 zł

RTG kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowego czynnościowe

60 zł

RTG kręgosłupa na skoliozę do szesnastego roku życia (th i ls) jedna projekcja

60 zł

RTG miednicy a-p 50 zł
RTG kości krzyżowo – guzicznej

60 zł

RTG stawu barkowego a–p 50 zł
RTG stawów barkowych porównawcze

80 zł

RTG stawu barkowego osiowe

60 zł

RTG stawów barkowych osiowe

80 zł

RTG obojczyka

50 zł

RTG obojczyków a-p dwa razy prawy + lewy

80 zł

RTG ręki a-p i skośne

50 zł

RTG rąk porównawcze jedna projekcja

60 zł

RTG palca a-p + bok

50 zł

RTG nadgarstka

40 zł

RTG nadgarstków porównawcze 70 zł
RTG stawu łokciowego

50 zł

RTG stawów łokciowych porównawcze

80 zł

RTG kości ramieniowej

50 zł

RTG kości ramieniowej dwie projekcje 80 zł
RTG kości ramieniowej porównawcze

80 zł

RTG kości przedramienia dwie projekcje

50 zł

RTG kości przedramienia porównawcze

80 zł

RTG łopatki a–p + bok

80 zł

RTG łopatki a-p jedna projekcja

60 zł

RTG jamy brzusznej przeglądowe poziomą wiązką promieniowania

50 zł

RTG jamy brzusznej przeglądowe w pozycji leżącej

50 zł

RTG jamy brzusznej przeglądowe w pozycji stojącej

50 zł

RTG stawu biodrowego a–p

50 zł

RTG stawów biodrowych porównawcze

70 zł

RTG stawu biodrowego osiowe

50 zł

RTG stawów biodrowych osiowe jedna projekcja

60 zł

RTG stawów krzyżowo – biodrowych prawy i lewy

70 zł

RTG spojenia łonowego

50 zł

RTG kości udowej a–p

50 zł

RTG kości udowej a–p + bok

80 zł

RTG kości udowych u dzieci do lat szesnastu

60 zł

RTG stawu kolanowego

50 zł

RTG stawów kolanowych porównawcze

80 zł

RTG osiowe rzepek jedna projekcja

50 zł

RTG kości podudzia a–p + boczne 50 zł
RTG kości podudzi porównawcze a–p + boczne

80 zł

RTG stawu skokowego a–p + bok

50 zł

RTG stawów skokowych porównawcze a-p + boczne

80 zł

RTG stopy a-p + bok

50 zł

RTG stóp porównawcze a–p + boki

80 zł

RTG kości piętowej osiowe 40 zł
RTG kości piętowej boczne

50 zł

RTG palca

40 zł

RTG dłoni - wiek kostny jedna projekcja

40 zł

RTG żeber

50 zł

RTG mostka - skośne + bok jedna projekcja 50 zł
Urografia z kontrastem niejonowym

300 zł

Konsultacje badań RTG dostarczonych, porównanie badań RTG

70 zł