Kadra zarządzająca

Lekarz Kierujący Oddziałem: Lek. Krzysztof Krzyżak
Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek: mgr Jolanta Abram
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Jolanta Abram

Telefony

(018) 44-25-837 Lekarz Kierujący Oddziałem
(018) 44-25-952 Pielęgniarka Oddziałowa
(018) 44-25-843 Dyżurka lekarska
(018) 44-25-844 Dyżurka pielęgniarek
(018) 44-25-853 Dyżurka pielęgniarek Intensywnej Terapii
(018) 44-25-974 Sekretariat

Zespół lekarski

  • Lek. Krzysztof Krzyżak- specjalista w zakresie chorób wewnętrznych,
  • Lek. Piotr Kowal- specjalista w zakresie chorób wewnętrznych.

Informacje ogólne

Oddział dysponuje 24 łóżkami, w tym 4 łóżek intensywnej opieki medycznej. Zapewnia fachową opiekę specjalistyczną świadczoną przez wysoko wykwalifikowany personel.

Oddział specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu schorzeń internistycznych ze szczególnym uwzględnieniem:

  • schorzeń metabolicznych
  • autoimmunologicznych
  • alergicznych i naczyniowych.

W ramach Oddziału funkcjonuje:

  • Gabinet Rehabilitacyjny, w którym wykonywane są między innymi EKG spoczynkowe, EKG wysiłkowe na bieżni ruchomej i cykloergometrze rowerowym, Holter EKG, Holter ciśnieniowy,
  • Pracownia Ultrasonograficzna ( USG jamy brzusznej, Echo serca )
  • Pokój zabiegowy ( diagnostyczne i lecznicze punkcje jamy brzusznej i opłucnej, punkcje szpiku, trepanobiopsje ).

Placówka znajduje się na liście Ministra Zdrowia jako uprawniona do prowadzenia specjalizacji z chorób wewnętrznych oraz staży kierunkowych w ramach innych specjalizacji.


Galeria