Kadra zarządzająca

Lekarz Kierujący Oddziałem: lek. Artur Broda
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Lucyna Piszczek

Telefony

(018) 443-88-77 wew.528 Dyżurka lekarska
(018) 44-25-892 Dyżurka Pielęgniarska
(018) 54-78-417 Sekretariat
(018) 54-78-415 Punkt przyjęć
(018) 54-78-416 Gabinet psychologa
(018) 54-78-419 Dyżurka pielęgniarki oddziałowej

Zespół lekarski

  • Lek. Artur Broda- specjalista w zakresie psychiatrii,
  • dr n. med. Jerzy Brunowski- specjalista w zakresie psychiatrii,
  • Lek. Paweł Chuchliński- specjalista w zakresie psychiatrii,
  • Lek. Aleksander Guzik- specjalista w zakresie psychiatrii,
  • dr n. med. Roman Krysztofiak- specjalista w zakresie psychiatrii,
  • Lek. Natalia Śmierciak– specjalista w zakresie psychiatrii,
  • Lek. Aleksandra Chimiak - specjalista w zakresie psychiatrii. 

Informacje ogólne

Oddział zlokalizowany w byłym pawilonie ginekologiczno-położniczym przy Pl. Kuźnice 1. Dysponuje bazą łóżkową (25) dla pacjentów dorosłych. Oddział jest placówką ogólnopsychiatryczną i koedukacyjną. Zaburzenia psychiczne leczone są przy użyciu farmakoterapii, terapii zajęciowej, psychoterapii i muzykoterapii.  

Rocznie terapię odbywa tu ok 350 osób, średni czas leczenia poniżej 30 dni, średnio roczne obłożenie łóżek wynosi ok. 100%.

Stacjonarne leczenie chorych wspomagane jest przez Dzienny Oddział Psychiatryczny funkcjonujący również w strukturze Szpitala.


Galeria