Telefony

18-44-25-866 Czynna całą dobę

W Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej pracuje wykwalifikowany personel dbający o najwyższą jakość wykonywanych badań i obsługi klienta.

Pracownia wykonuje badania z zakresu:

  • biochemii,
  • koagulologii,
  • hematologii
  • chemii ogólnej
  • badań  hormonalnych
  • marketów nowotworowych
  • badań poziomu leków
  • równowagi kwasowo- zasadowej

Pracownia jest wyposażona w nowoczesny, wysokiej klasy sprzęt:

Analizator parametrów krytycznych (RKZ) Cobas b 221
Analizator hematologiczny Sysmex XN 550
Analizator hematologiczny Sysmex XN 1000
Analizator biochemiczny Olympus AU 680
Analizator biochemiczny Olympus AU 480
Analizator badań koagulologicznych ACL TOP 300
Analizator immunochemiczny Cobas 601
Analizator immunochemiczny Cobas 411
Analizator do elektroforezy białek  Hydrasis/ phoresis
Czytnik do OB. Sarsdedt Sediplus
Czytnik testów paskowych+ analizator osadów  moczu URISCAN
Mikroskopy OLYMPUS CX31

W pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej funkcjonuje system informatyczny pozwalający na rejestrację zleceń i próbek przy użyciu kodów kreskowych.

Wyniki badań są sprawdzane i autoryzowane przez diagnostę laboratoryjnego. Pracownia uczestniczy systematycznie z zewnętrznej kontroli jakości badań prowadzonej przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej oraz w  Programie Międzynarodowej Kontroli Jakości RIQAS – Randox Laboratories Limited . Wyniki kontroli zewnętrznej udokumentowane są certyfikatami wydanymi przez ośrodki prowadzące kontrole.


Galeria