Telefony

18-44-25-866 Czynna całą dobę

W Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej pracuje wykwalifikowany personel dbający o najwyższą jakość wykonywanych badań i obsługi klienta.

Pracownia wykonuje badania z zakresu:

 • biochemii,
 • koagulologii,
 • hematologii
 • chemii ogólnej
 • badań  hormonalnych
 • marketów nowotworowych
 • badań poziomu leków
 • równowagi kwasowo- zasadowej

Pracownia jest wyposażona w nowoczesny, wysokiej klasy sprzęt:

 • Analizator parametrów krytycznych (RKZ) Cobas b 221
 • Analizator hematologiczny Sysmex XN 550
 • Analizator hematologiczny Sysmex XN 1000
 • Analizator biochemiczny Olympus AU 680
 • Analizator biochemiczny Olympus AU 480
 • Analizator badań koagulologicznych ACL TOP 300
 • Analizator immunochemiczny Cobas 601
 • Analizator immunochemiczny Cobas 411
 • Analizator do elektroforezy białek  Hydrasis/ phoresis
 • Czytnik do OB. Sarsdedt Sediplus
 • Czytnik testów paskowych+ analizator osadów  moczu URISCAN
 • Mikroskopy OLYMPUS CX31
 • W pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej funkcjonuje system informatyczny pozwalający na rejestrację zleceń i próbek przy użyciu kodów kreskowych.

Wyniki badań są sprawdzane i autoryzowane przez diagnostę laboratoryjnego. Pracownia uczestniczy systematycznie z zewnętrznej kontroli jakości badań prowadzonej przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej oraz w  Programie Międzynarodowej Kontroli Jakości RIQAS – Randox Laboratories Limited . Wyniki kontroli zewnętrznej udokumentowane są certyfikatami wydanymi przez ośrodki prowadzące kontrole.


Galeria