Stosunek chory – lekarz winien opierać się na dialogu uwzględniającym wysłuchanie,
szacunek i zainteresowanie, winien być prawdziwym spotkaniem między ludźmi wolnymi,
winien być spotkaniem zaufania z uczciwością.

- Jan Paweł II

 

Misją Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom województwa małopolskiego z wykorzystaniem najnowocześniejszych dostępnych metod diagnostycznych i terapeutycznych oraz profilaktyki i promocji zdrowia.

Celem Szpitala jest wykonywanie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia zapewniającym pacjentom, a także personelowi przyjazne i bezpieczne warunki leczenia i pracy.