Fundusze europejskie rozwój szpitala specjalistycznego im. J. Sniadeckiego

FUNDUSZE NORWESKIE

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

TERMOMODERNIZACJA

Plakat Termomodernizacja budynku

Oceń nas

Szpital Specjalistyczny
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

ul. Młyńska 10
33 – 300 Nowy Sącz

Centrala:
18 443 88 77