Kadra zarządzająca

Lekarz Kierujący Oddziałem: lek. Robert Bakalarz
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Gabriela Michalska

Telefony

(018) 44-25-660 Dyżurka Lekarza Kierującego Oddziałem
(018) 44-25-659 Sekretariat
(018) 44-25-655 Dyżurka pielęgniarek

Zespół lekarski

  • Lek. Robert Bakalarz – specjalista w zakresie onkologii klinicznej i chorób płuc,
  • Lek. Renata Bogacz- specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i onkologii klinicznej,
  • Lek. Joanna Dąbrowska- specjalista w zakresie onkologii klinicznej,
  • Lek. Artur Drobniak – specjalista w zakresie onkologii klinicznej i chemioterapii nowotworów.

Informacje ogólne

Oddział Onkologii Klinicznej liczy 19 łóżek stacjonarnych i 6 miejsc do chemioterapii jednodniowej. Sale są 3 – łóżkowe wyposażone w węzeł sanitarny.

Podstawowymi zadaniami Oddziału są:

– diagnostyka i leczenie pacjentów ze schorzeniami nowotworowymi,

– podawanie chemioterapii w warunkach oddziału stacjonarnego i jednodniowego,

– leczenie powikłań po chemioterapii i radioterapii,

– całodobowa opieka pielęgniarska,

– opieka psychologiczna,

– prowadzenie działalności promującej zdrowie i profilaktykę zdrowotną,

– przygotowanie pacjentów do samoopieki i samokontroli w warunkach obronnych.

Ciągłość opieki zapewniona jest poprzez kierowanie pacjentów do leczenia w Poradni Onkologicznej.