CENNIK OPŁAT ZA USŁUGI REALIZOWANE W CENTRALNEJ STERYLIZATORNI 

 NAZWA USŁUGI  CENA BRUTTO  
  Pakiet do sterylizacji mały do 25 centymetrów  18 zł 
  Pakiet do sterylizacji średni od 26 centymetrów do 40 centymetrów  23 zł 
 Pakiet do sterylizacji duży od 41 centymetrów wzwyż   28 zł 
 Sterylizacja niskotemperaturowa  45 zł