Kadra zarządzająca

Lekarz Kierujący Oddziałem: lek. Andrzej Krupa
Pielęgniarka Oddziałowa: Jolanta Skoczeń

Telefony

(018) 44-25-885 Dyżurka Lekarza Kierującego Oddziałem/Dyżurka Lekarska
(018) 44-25-898 Dyżurka Pielęgniarki Oddziałowej
(018) 44-25-835 Dyżurka Pielęgniarska/ Sekretariat

Zespół lekarski

  • Lek. Andrzej Krupa- specjalista w zakresie chirurgii dziecięcej
  • Lek. Ewa Pazdan- specjalista w zakresie chirurgii dziecięcej,
  • Lek. Paweł Deja – specjalista w zakresie chirurgii dziecięcej,
  • Lek. Jolanta Rembiasz – w zakresie chirurgii dziecięcej,
  • Lek. Miłosz Saryusz-Romiszewski - w trakcie specjalizacji z chirurgii dziecięcej, 
  • Lek. Olga Szymon - w trakcie specjalizacji z chirurgii dziecięcj.

Informacje ogólne

W Oddziale funkcjonuje 12 łóżek przeznaczonych dla dzieci od 1 miesiąca do 16 roku życia. Zakres leczonych schorzeń obejmuje ostre choroby chirurgiczne jamy brzusznej, urazy głowy, klatki piersiowej i brzucha, obrażenia tkanek miękkich i innych okolic ciała, wady rozwojowe ( palcozrost, palce dodatkowe, przetoki szyi, odstające uszy, spodziectwo, wnętrostwo, naczyniaki, znamiona barwnikowe), przepukliny, wodniaki, guzki tkanek miękkich, torbiele, oparzenia, blizny pooparzeniowe, przykurcze, schorzenia ropne kości, tkanek miękkich i jam ciała.

Oddział ściśle współpracuje z Poradnią Chirurgiczną dla Dzieci szczególnie w zakresie planowego leczenia operacyjnego.

W Oddziale istnieje możliwość pobytu opiekuna z dzieckiem. Rocznie w placówce leczy się ok. 1500 dzieci.

Oddział prowadzi staże kierunkowe w dziedzinie chirurgii dziecięcej w ramach specjalizacji z pediatrii.