Kadra zarządzająca

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n. med. Szymon Fornagiel
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Anna Migacz

Telefony

(018) 44-25-666 Dyżurka Lekarza Kierującego Oddziałem
(018) 44-25-664 Sekretariat
(018) 44-25-668 Dyżurka pielęgniarek

Zespół lekarski

 • dr n. med. Szymon Fornagiel- specjalista w zakresie hematologii i chorób wewnętrznych,
 • dr n. med. Beata Kumiega- specjalista w zakresie hematologii i chorób wewnętrznych,
 • Lek. Urszula Kurnyta-Oleksy- specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i hematologii,
 • Lek. Anna Zając-Gwóźdź- specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i hematologii,
 • dr n. med. Anna Prochwicz– specjalista w zakresie hematologii,
 • Lek. Dorota Krochmalczyk– specjalista w zakresie hematologii,
 • Lek Daria Zawirska– specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i hematologii.
 • dr n. med. Andrzej Fugiel - specjalista nefrolog, chorób wewnętrznych, hipertensjolog
  Lekarz Rezydent
  • Lek. Ewa Łątka Cabała

Informacje ogólne

Oddział dysponuje 14 salami chorych w tym 22 łóżkami, ponadto są dwa miejsca przeznaczone do pobytu dziennego. Specjalizuje się w leczeniu pacjentów z chorobami krwi, również tzw. onkohematologicznych, cierpiących na nowotworowe schorzenia układu krwiotwórczego (białaczki, chłoniaki, szpiczaki). Każda z sal chorych wyposażona jest w 2 łóżka i własny węzeł sanitarny. Oddział posiada również dwie jednoosobowe sale intensywnego nadzoru posiadające śluzy immunologiczne.

W jednostce zatrudniona jest specjalistyczna kadra – 3 lekarzy hematologów, psycholog oraz przeszkolone do pracy w oddziale onkohematologii pielęgniarki.

Oddział prowadzi diagnostykę pełnego profilu chorób krwi, wykonuje biopsji i badanie morfologiczne szpiku, trepanobipsje, badania immunofenotypowe i cytochemiczne.

Posiada aparaturę medyczną: 

 • cytometr przepływowy 
 • mikroskop optyczny 
 • analizatory hematologiczne i biochemiczne.

Oddział diagnozuje i leczy pacjentów onkohematologicznych wymagających chemio i immunochemioterapii. Współpracuje ściśle z Kliniką Hematologii CM UJ w Krakowie, przygotowując chorych do wysokospecjalistycznych procedur terapeutycznych w tym przeszczepów.

Cierpiący na przewlekłe schorzenia krwi mogą korzystać z opieki Poradni Hematologicznej działającej przy Oddziale, gdzie kontynuowane jest leczenie.