Telefony

(018) 44-25-642 rejestracja 7.00 – 14.35

Pracownia wykonuje badania na potrzeby oddziałów szpitalnych, poradni specjalistycznych. Kilkakrotnie braliśmy udział w programach profilaktycznych.