OGŁOSZENIE konkursu ofert na świadczenia zdrowotne Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z...

Ogłoszenie o konkursie Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym...

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ W TRYBIE KONKURSU OFERT   Na podstawie...

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 50 z dnia 16 kwietnia 2024 r. OGŁOSZENIE konkursów ofert na...