OGŁOSZENIE konkursów ofert na świadczenia zdrowotne Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z...

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów ofert - 19.12.2019r.   OGŁOSZENIE O...

Ogłoszenie konkursów ofert na świadczenia zdrowotne - 27.11.2019r. Załącznik Nr 1 do...

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów ofert z dnia 22.11.2019 OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU...

ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów ofert 30.10.2019 r. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr...

ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów ofert 30.10.2019 r. OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU...

Ogłoszenie konkursów ofert na świadczenia zdrowotne Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 174 z...

ogłoszenie o konkursie z-ca dyrektora Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja...

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów ofert - 21.08.2019r.   OGŁOSZENIE O...