Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 17 z dnia 22 lutego 2022 r. OGŁOSZENIE konkursów ofert na...

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ W TRYBIE KONKURSU OFERT   Na podstawie art. 26...

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 129 z dnia 30 listopada 2021 r. OGŁOSZENIE konkursów ofert...

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ W TRYBIE KONKURSU OFERT   Na podstawie art. 26...

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 113 z dnia 4 listopada 2021 r. OGŁOSZENIE konkursów ofert na...

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ W TRYBIE KONKURSU OFERT Na podstawie art. 26 ust. 4...

    Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 83 z dnia 1 września 2021...

DA.4240-1-4/21 OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE OFERT Działając na mocy art. 26 i art.27 ustawy z dnia...

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów 11.03.2021(1)   OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU...