ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert 1.08.2022 r.   OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU...

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 79 z dnia 8 lipca 2022 r.   OGŁOSZENIE konkursu ofert na...

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ W TRYBIE KONKURSU OFERT   Na podstawie art. 26...

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 59 z dnia 24 maja 2022 r. OGŁOSZENIE konkursów ofert na...

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃW TRYBIE KONKURSU OFERT   Na podstawie art. 26...

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 28 z dnia 15 marca 2022 r. OGŁOSZENIE konkursów ofert na...

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ W TRYBIE KONKURSU OFERT   Na podstawie art. 26...

                            OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE OFERT...