OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ
W TRYBIE KONKURSU OFERT

          Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2023 r.  poz. 991 z późn. zm.) oraz w związku z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.)

Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu zarządzeniem Nr 141 z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w wyniku przeprowadzonego postępowania poprzedzającego zawarcie umów o przyjęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot postępowania:

 

DOKONAŁA WYBORU NASTĘPUJĄCYCH NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ:

  1. W zakresie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z PGO

NR oferty

Dane oferenta

 
 

31.23

Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Anna Oleksy 33-300 Nowy Sącz Kunów 73

 

 

  1. W zakresie Oddziału Pediatrycznego

 

Lp

Dane oferenta

 
 

31.34

Anna Porębska Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska 33-300 Nowy Sącz ul. Radziecka 40

 

31.44

Anna Lizoń 33-340 Stary Sącz ul. Węgierska 31m

 

 

 

  • W zakresie sprawowania opieki pielęgniarskiej w oddziałach/poradniach

 

NR oferty

Dane oferenta

Proponowany oddział/poradnia

31.1

Agata Piwowar 33-343 Rytro Sucha Struga  3

SOR

31.2

Helena Niemasik

SOR

31.4

Koszkul Anita 33-300 Nowy Sącz,

 ul. B. Czecha 41

Oddział Ginekologiczno-Położniczy z PGO

31.5

Aleksandra Maślanka 33-300 Nowy Sącz, ul. Ruczaj 430

SOR

31.6

Krystyna Morawska 33-300 Nowy Sącz ul. Barska 12/38

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Preluksacyjna

31.7

Bernadeta Solewska 33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 80

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Preluksacyjna

31.8

Teresa Wojtarowicz, 33-300 Grybów, Siołkowa 266

Oddział Radioterapii

31.9

Beata Leśniak 33-300 Nowy Sącz, ul. Niedziałkowskiego 5

Oddział Anestezjologii i IT

31.10

Matylda Ziemborak 33-300 Nowy Sącz ,ul. Browarna 27/10

Oddział Anestezjologii i IT

31.11

Małgorzata Gawlak 33-300 Nowy Sącz,  ul. Krzykalskiego 7

SOR

31.12

Maria Dąb 33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 274

SOR

31.13

Leokadia Frączek-Gargula 33-300 Nowy Sącz, ul. Reja 4c/30

SOR

31.14

Bernadeta Obrzut 33-330 Grbów Siołkowa 104A

SOR

31.15

Łucja Morańska 33-334 Kamionka Wielka , Kamionka Wielka 93

Oddział Chirurgiczny dla Dzieci

31.16

Bożena Siedlarz 33-300 Nowy Sącz Piątkowa 330

Oddział Chirurgiczny dla Dzieci

31.17

Halina Łękawska 33-343 Rytro Sucha Struga 164

Oddział Anestezjologii i IT

31.18

Dorota Lorek 33-395 Chełmiec Trzetrzewina 107

Oddział Anestezjologii i IT

31.19

Marzena Gryboś 33-330 Grybów Siołkowa 111

Oddział Anestezjologii i IT

31.20

Bodziony Stanisława 33-300 Nowy Sącz, ul. Skalna 18

Oddział Psychiatryczny

31.21

Małgorzata Piwowar 33-300 Nowy Sącz ul. Korzeniowskiego 6/45

Poradnia Chirurgiczna dla Dzieci

31.22

Elżbieta Kwiatkowska 33-300 Naściszowa 42

Poradnia Chirurgii Ogólnej

31.24

Helena Wojtarowicz 33-322 Korzenna 299

Oddział Pediatryczny

31.25

Marta Olejarczyk 33-342 Barcice ul. Popradzka 12c

Oddział Anestezjologii i IT

31.26

Elżbieta Łomnicka 33-340 Stary Sącz Moszczenica Niżna 186

Oddział Internistyczno-Kardiologiczny

31.27

Jurczak Stanisława 33-395 Chełmiec ul. Gołębia 2

Poradnia Diabetologiczna

31.28

Maria Orzechowska 34-600 Limanowa ul. Reja 21

Poradnia Pulmonologiczna

31.29

Teresa Studencka 33-300 Nowy Sącz ul. Rzemieślnicza 1a

Oddział Anestezjologii i IT

31.31

Wanda Dudek

Oddział Pediatryczny

31.32

Anna Obrzut 33-300 Nowy Sącz, ul. Zdrojowa 74

Oddział Pediatryczny

31.33

Krystyna Wiktor 33-300 Nowy Sącz, ul. B. Prusa 152 B

Oddział Pediatryczny

31.35

Barbara Góra 33-335 Żeleźnikowa Wielka u. ks. J. Gawrona 13

Oddział Anestezjologii i IT

31.36

Monika Głód 33-326 Paszyn Paszyn 560

Oddział Anestezjologii i IT

31.37

Ewelina Aleksander 33-300 Nowy Sącz 33-300 Nowy Sącz

Oddział Anestezjologii i IT

31.38

Beata Ogryzek 33-300 Nowy Sącz ul. 1 Brygady 16/14

Oddział Anestezjologii i IT

31.39

Mariola Pawlik 33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 13/9

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

31.40

Bronisława Dulak 33-335 Nawojowa ul. Zamkowa 226

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

31.41

Halina Wiktor 33-300 Nowy Sącz ul. Kamienna 96a

Oddział Urologiczny

31.42

Franciszka Denenfeld 33-300 Nowy Sącz ul. 1 Brygady 16/28

Oddział Urologiczny

31.43

Krystyna Sojka 33-340 Stary Sącz Moszczenica Niżna 116

Oddział Hematologiczny

31.45

Weronika Szczurek 33-300 Nowy Sącz ui. Barska 62B

Oddział Hematologiczny

31.46

Ewa Piszczek 33-380 Krynica Zdrój Polany 58A

Oddział Geriatryczny

31.47

Bogdan Kozioł 33-331 Stróże, Stróże 143

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

31.48

Barbara Łosowska 33-330 Grybów ul. Kilińskiego 6

Oddział Internistyczno-Kardiologiczny

31.49

Weronika Oleksy 33-300 Nowy Sącz ul. Miodowa 17

Oddział Internistyczno-Kardiologiczny

31.50

Lucyna Gryźlak 33-343 Rytro Roztoka Ryterska 20

Oddział Ginekologiczno-Położniczy z PGO

31.51

Aneta Góra 33-300 Nowy Sącz Kunów 51

Oddział Internistyczno-Kardiologiczny

31.52

Krystyna Bodziony 33-312 Tęgoborze ul. Świdnik 147

Oddział Internistyczno-Kardiologiczny

31-53

Halina Barnach 33-342 Barcice Barcice 472

Oddział Internistyczno-Kardiologiczny

31-54

Jadwiga Jurczak 33-300 Nowy Sącz ul. Starowiejska 16

Oddział Internistyczno-Kardiologiczny

31-55

Maria Filip 33-300 Nowy Sącz ul. Godka 13

Oddział Internistyczno-Kardiologiczny

31.56

Anna Mółka 33-300 Nowy Sącz ul. Makowicka 16

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

 

 

  1. W zakresie czynności technika sterylizacji z opcją realizacji zadań kierownika Centralnej Sterylizacji

NR oferty

Dane oferenta

31.3

Bogusława Bogdańska 33-300 Nowy Sącz ul. Kosyniera 4 */

31.30

Barbara Mężyk-Gruca 33-333 Ptaszkowa 267

*/ Oferent złożył również ofertę na realizację zadań kierownika Centralnej Sterylizatorni, która została przyjęta

Data umieszczenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitala www.szpitalnowysacz.pl :   14 grudnia 2023 roku.

 

POUCZENIE

 

Oferent może złożyć odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania, do Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Podpisanie umów z wybranymi oferentami nastąpi w siedzibie Działu Organizacji i Nadzoru Szpitala, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Koordynatorem Działu Organizacji i Nadzoru (tel. 18 44 25 926).

 

Data publikacji dnia 14.12.2023r.