OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ W TRYBIE KONKURSU OFERT

    Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 295 z późn. zm.) oraz w związku z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.) Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu zarządzeniem Nr 145 z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w wyniku przeprowadzonego postępowania poprzedzającego zawarcie umów o przyjęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot postępowania:    

DOKONAŁA WYBORU NASTĘPUJĄCYCH NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ:

      I. w zakresie medycyny ratunkowej (SOR)
 1. Ambulatorium ogólne a) Indywidualna Praktyka Lekarska Diana Hnatkiewicz ul. Szkolna 13/8 33-300 Nowy Sącz b) Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Tomasz Stącel ul. Senatorska 353 Rzeszów c) Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Karolina Czekańska 38-400 Krosno Wyzwolenia 1/12.
 
 1. Ambulatorium chirurgiczne - brak ofert
Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1398 z późn. zm.).  
 1. Ambulatorium chirurgii urazowej - brak ofert
Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1398 z późn. zm.).       II. w zakresie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z PGO
 1. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Artur Wieczorek AL. 1000-lecia ¾ 33-380 Krynica Zdrój
      III. w zakresie Oddziału Chorób Zakaźnych – brak ofert Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1398 z późn. zm.).        IV. w zakresie Oddziału Onkologii Klinicznej z opcją realizacji zadań LKO
 1. Indywidualna Praktyka Lekarska Łukasz Stokłosa ul. Gorczańska 75, 34-432 Łopuszna
 2. Indywidualna Praktyka Lekarska Joanna Dąbrowska ul. Klonowa 24 33-335 Nawojowa,
 3. Prywatna Praktyka Lekarska Artur Drobniak 25-502 Kielce ul. Paderewskiego 48/15A
 4. Specjalistyczny Gabinet Lekarski Robert Bakalarz, 25 – 136 Kielce ul. Czarnieckiego 52. Oferent złożył również ofertę na realizację zadań LKO, która została przyjęta.
      V. w zakresie Oddziału i Zakładu Radioterapii z opcją realizacji zadań LKO
 1. Prywatna Praktyka Lekarska Tomasz Dąbrowski, ul. Klonowa 24 33-335 Nawojowa
 2. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Agnieszka Olchawa Batorego 81k 33-300 Nowy Sącz
 3. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Tomasz Walasek, 30-350 Kraków Ul. Zachodnia
 4. Prywatna Praktyka Specjalistyczna Paweł Dymek Rynek Dębnicki 9/18, 30-319 Kraków. Oferent złożył również ofertę na realizację zadań LKO, która została przyjęta.
     VI. w zakresie Oddziału Anestezjologii i IT – brak ofert Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1398 z późn. zm.).      VII. w zakresie Oddziału Pulmonologii
 1. Usługi Medyczne Piotr Kowal ul. 29 listopada 20C/45, 33-300 Nowy Sącz
     VIII. w zakresie Oddziału Chorób Wewnętrznych
 1. Prywatny Gabinet Lekarski lek. Marek Podgórski Młodów 43, 33-343 Rytro
      IX. w zakresie Oddziału Urologicznego
 1. Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Jacek Politański Maszków 22h, 32-095 Maszków
      X. w zakresie Oddziału Psychiatrycznego
 1. Praktyka Lekarska Specjalistyczna dr n. med. Roman Krysztofiak 31-052 Kraków ul. Św. Wawrzyńca 21/81
      XI. w zakresie Ambulatorium Ogólnego POZ
 1. Prywatna Praktyka Lekarska Mirosław Puścizna Lekarz Pediatra Dominikowice 51 38-303 Kobylanka
 2. Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Karolina Tokarz 33-300 Nowy Sącz Barska 86
 3. Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Wojciech Nowak 32-086 Węgrzce ul. B4nr 11
 4. Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Artur Bołoz ul Zakamienica 8B 33-300 Nowy Sącz
 5. Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Małgorzata Kosiba ul. Mieszka I 16, 38-300 Gorlice
 6. Małgorzatą Podkomorzy-Szostek PROMETEUSZ ul. Płaszowska 38/4 30-713 Kraków,
 7. Krzysztof Cabała, 33-395 Chełmiec, Trzetrzewina 279
 8. Indywidualna Praktyka Lekarska Marek Hajduk 29 listopada 20E/8 33-300 Nowy Sącz
     XII. w zakresie sprawowania opieki pielęgniarskiej w oddziałach
 1. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Iwona Twardowska 33-300 Nowy Sącz Piątkowa 201 (Oddział Chorób Zakaźnych)
 2. Helena Niemasik ul. Bat. Chłopskich 16/14 33-300 Nowy Sącz (SOR)
 3. Sylwia Pstrzoch ul. Czarny Potok 10/28 33-380 Krynica Zdrój (Oddział Chorób Zakaźnych)
 4. Matylda Ziemborak 33-300 Nowy Sąćz, ul. Browarna 27/10 (Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii)
 5. Jadwiga Cieślak ul. Gorzkowska 3/24 33-300 Nowy Sącz (Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii).
 

 Data umieszczenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitala www.szpitalnowysacz.pl :  8 grudnia 2020 roku.

   

POUCZENIE

  Oferent może złożyć odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania, do Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Podpisanie umów z wybranymi oferentami nastąpi w siedzibie Działu Organizacji  i Nadzoru Szpitala, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Koordynatorem Działu Organizacji i Nadzoru (tel. 18 44 25 926).    

Podpis  Przewodniczącego Komisji:

  

                                                                          ……………………………………

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu z dn. 8.12.2020