OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ W TRYBIE KONKURSU OFERT

  Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2021 r.  poz. 711 z późn. zm.) oraz w związku z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu zarządzeniem Nr 17 z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w wyniku przeprowadzonego postępowania poprzedzającego zawarcie umów o przyjęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot postępowania:  
 1. DOKONAŁA WYBORU NASTĘPUJĄCYCH NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ:
 
 1. W zakresie Oddziału Pediatrycznego
NR oferty Dane oferenta
7-19 Anna Gruca-Liber 33-300 Nowy Sącz, ul. Grunwaldzka 210n
 
 1. W zakresie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z opcją LKO
 
NR oferty Dane oferenta
7-27 Waldemar Dutkiewicz Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Osieczany 413 32-400 Myślenice
7-56 WITMAX Robert Witowski ul. Kraszewskiego 12, 33-300 Nowy Sącz
7-57 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dawid Rompca 33-300 Nowy Sącz ul. 29 listopada 18 E/12
7-58 Prywatna Praktyka Lekarska lek. Wojciech Schab Specjalista Chirurgii Ogólnej 33-314 Łososina Dolna 287
7-59 Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ryszard Dominik 33-311 Wielogłowy, Dąbrowa 179
7-60 DROMOL Michał Molin ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 39/16, 33-380 Krynica Zdrój
7-62 Indywidualna Praktyka Lekarska Mateusz Cieślik 33-318 Gródek n/Dunajcem Bartkowa 371
7-63 Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Arkadiusz Szczecina 34-615 Słopnice 867
Ponadto przyjęta została oferta dr n. med. Waldemara Dutkiewicza w zakresie realizacji zadań Lekarza Kierującego Oddziałem Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej  
 • W zakresie Oddziału Pulmonologii
NR oferty Dane oferenta
7-26 Praktyka Lekarska Weronika Głuszcz 33-380 Krynica Zdrój ul. Czarny Potok 21/50
7-43 Usługi Medyczne Piotr Kowal ul. 29 listopada 20C/45, 33-300 Nowy Sącz
.
 1. W zakresie Oddziału Psychiatrycznego
NR oferty Dane oferenta
7-11 Praktyka Lekarska Jerzy Brunowski 31-234 Kraków ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej  23h/19
7-12 Praktyka Lekarska Paweł Chuchliński 33-300 Nowy Sącz ul. Juranda 13
7-35 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Aleksander Guzik ul. Bohaterów Orła Białego 78, 33-300 Nowy Sącz
 
 1. W zakresie Oddziału Geriatrycznego z opcją LKO
NR oferty Dane oferenta
7-20 Gabinetem Lekarskim Marek Podgórski Młodów 160, 33-343 Rytro
7-29 lek. Łukasz Mirecki 33-330 Grybów Biała Niżna 708
7-30 Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Agnieszka Szuflicka-Pierzchała  Myślec 66 33-340 Stary Sącz
7-64 Praktyka Lekarska Ogólna Specjalistyczny Gabinet Geriatryczny lek. Joanna Jankowiak 33-340 Stary Sącz ul. Nowa 15
7-65 Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Piotr Sałapa, ul. Górki Zawadzkie 9, 33-300 Nowy Sącz
Nie było ofert w zakresie realizacji zadań Lekarza Kierującego Oddziałem  
 1. W zakresie Oddziału Rehabilitacyjnego z opcją LKO
NR oferty Dane oferenta
7-4 Piotr Król Specjalistyczna Praktyka Neurologiczna ul. Zygmunta Augusta 29/26 34-600 Limanowa
7-14 Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Paweł Janczura 33-336 Łabowa 272A
Ponadto przyjęta została oferta lek Pawła Janczury w zakresie realizacji zadań Lekarza Kierującego Oddziałem Rehabilitacyjnym.  
 • W zakresie Oddziału Urologicznego
 
NR oferty Dane oferenta
7-7 Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Jacek Politański Maszków 22h, 32-095 Maszków
7-6 Specjalistyczny Gabinet Lekarski lek. Marek Worek 33-100 Tarnów ul. Mostowa 4A
   
 • w zakresie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z opcją LKO:
 1. Ambulatorium chirurgiczne
NR oferty Dane oferenta
7-21 Włodzimierz Kaczurowski 33-336 Łabowa 148 lok. 2
7-32 LKPL Lucjan Kaufman ul. Jana Kilińskiego 83 33-300 Nowy Sącz
7-42 Praktyka Lekarska – Maciej Stanek 33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 115c
7-45 Indywidualna Praktyka Lekarska Michał Siwek 33-300 Nowy Sącz, ul. Lwowska 110/3
7-61 DROMOL Michał Molin ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 39/16, 33-380 Krynica Zdrój
 
 1. Ambulatorium ogólne
 
NR oferty Dane oferenta
7-34  Prywatna Praktyka Lekarska  lek. Agnieszka Toporkiewicz 34-607 Szczawa 437
7-33 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Małgorzata Jaworecka-Najduch 33-300 Nowy Sącz ul. Jamnickja 133g
7-28 Agnieszka Murzyn-Korta Specjalistyczna Praktyka Lekarska 31-315 Kraków ul. Radzikowskiego 25/9
7-31 Prywatna Praktyka Lekarska Bogdan Łacny 33-300 Nowy Sącz ul. Długosza 22
7-36 Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Anna Świątkiewicz 30-110 Kraków ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 3/24
7-37 Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Paweł Wąsik 31-546 Kraków ul. Mogilska 50 lok. 45
7-39 Prywatna Praktyka Lekarska Piotr Pachacz os. Piastów 37A/49, 31-624 Kraków
7-40 Indywidualna Praktyka Lekarska Diana Hnatkiewicz ul. Szkolna 13/8 33-300 Nowy Sącz
7-41 Usługi Medyczne Tomasz Kula 31-859 Kraków Os. Kościuszkowskie 11/141
7-54 lek. Andrzej Bierówka Indywidualna  Praktyczna Lekarska 34-242 Łętownia 257
7-55 Usługi Medyczne lek. Katarzyna Kopania, 33-340 Stary Sącz Łazy Biegonickie 178
Nie było ofert w zakresie realizacji zadań Lekarza Kierującego SOR.  
 1. W zakresie radiologii z opcją realizacji zadań LK DDO – oferta, która wpłynęła została odrzucona.
Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 3 ustawy  z dnia  27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.).  
 1. w zakresie opieki pielęgniarskiej
 
NR oferty Dane oferenta Proponowany oddział
7-1 Łucja Morańska 33-334 Kamionka Wielka 93 Oddział Chirurgiczny dla Dzieci
7-8 Monika Cieślak Stróża 59 34-625 Skrzydlna Oddział Chorób Wewnętrznych
7-9 Elżbieta Łomnicka Moszczenica Niżna 196 33-340 Stary Sącz Oddział Chorób Wewnętrznych
7-10 Zofia Łomnicka Czarny Potok 8/15 33-380 Krynica Oddział Chorób Wewnętrznych
7-13 Dorota Lorek Trzetrzewina 107 33-395 Chełmiec Anestezjologii i IT
7-15 Monika Głód Paszyn 560, 33-326 Paszyn Anestezjologii i IT
7-16 Barbara Góra ul. Ks. J. Gawrona 13, 33-335 Żeleźnikowa Wielka Anestezjologii i IT
7-17 Teresa Studencka 33-300 Nowy Sącz ul. Rzemieślnicza 1a Anestezjologii i IT
7-18 Ewelina Aleksander 33-300 Nowy Sącz Mała Poręba 76   Anestezjologii i IT
7-46 Matylda Ziemborak 33-300 Nowy Sącz, ul. Browarna 27/10 Anestezjologii i IT
7-47 Beata Ogryzek 33-300 Nowy sącz, ul. 1 Brygady 16/14 Anestezjologii i IT
7-48 Ewa Bondyra Aleja Batorego 86/5 33-300 Nowy Sącz Anestezjologii i IT
7-49 piel. Edyta Markowicz 38-306 Libusza 559   Anestezjologii i IT
7-50 Marzena Gryboś Siołkowa 111 33-330 Grybów Anestezjologii i IT
7-51 Beata Leśniak 33-300 Nowy Sącz, ul. Niedziałkowskiego 5 Anestezjologii i IT
   
 1. W zakresie badania echokardiograficznego – brak ofert
Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia  27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.).  
 1. ODRZUCONO NASTĘPUJĄCE OFERTY:
 
 1. W zakresie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego :
 • Przemysław Wawok Obopólna 4 m 4/7 30-069 Kraków
 • Praktyka Lekarska lek. Adam Mikołajczyk 33-115 Janowice, Janowice 165
 • Gabinet Chirurgiczny ze Sprzedażą Sprzętu Ortopedycznego i Medycznego dr n. med. Janusz Łopata  34-745 Spytkowice 426
 • Indywidualna Praktyka Lekarska Sebastian Łopata 34-745 Spytkowice 406
 • Praktyką Lekarską Specjalistyczną Lekarz Chirurg lek. Dariusz Major 30-694 Kraków ul. Blacharska 16
 • Praktyka Lekarska Karolina Kozieł ul. !. Brygady 34/66 33-300 Nowy Sącz
 • Indywidualna Praktyka Lekarska Albert Pajor Męcina 664 34-654 Męcina
 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka lekarska Jarosław Odyniec Bat. Chłopskich 24/34, 33-300 Nowy Sącz
UZASADNIENIE: Wszyscy wymienieni Oferenci zaproponowali w ofercie stawkę wynagrodzenia za usługi stanowiące przedmiot postępowania przewyższającą wysokość maksymalną ustaloną przez ogłaszającego konkurs, co zgodnie ze SWKOiMI stanowi podstawę odrzucenia oferty a oferta lek. Adama Mikołajczyka dodatkowo nie zawierała deklarowanej miesięcznej liczby godzin realizacji kontraktu.  
 1. W zakresie radiologii z opcją LKO:
 • Opisy Zdjęć Radiologicznych Gabinet Prywatny Beata Gardoń 33-350 Piwniczna Z. Sucha Struga 14
UZASADNIENIE: Oferent zaproponował w ofercie stawkę wynagrodzenia za usługi stanowiące przedmiot postępowania przewyższającą wysokość maksymalną ustaloną przez ogłaszającego konkurs, co zgodnie ze SWKOiMI stanowi podstawę odrzucenia oferty.   Data umieszczenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitala www.szpitalnowysacz.pl :   10 marca 2022 roku.   POUCZENIE   Oferent może złożyć odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania, do Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Podpisanie umów z wybranymi oferentami nastąpi w siedzibie Działu Organizacji i Nadzoru Szpitala, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Koordynatorem Działu Organizacji i Nadzoru (tel. 18 44 25 926).   Podpis  Z-cy Przewodniczącego Komisji: Podpisał Tomasz Poręba - Główny Księgowy