OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ W TRYBIE KONKURSU OFERT

  Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2021 r.  poz. 711 z późn. zm.) oraz w związku z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu zarządzeniem Nr 129 z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w wyniku przeprowadzonego postępowania poprzedzającego zawarcie umów o przyjęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot postępowania:  
 1. DOKONAŁA WYBORU NASTĘPUJĄCYCH NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ:
 
 1. W zakresie Oddziału Chorób Wewnętrznych z opcją LKO -– brak ofert
Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1285 z późn. zm.).  
 1. W zakresie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej -– brak ofert
Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1285 z późn. zm.).  
 • W zakresie Oddziału Hematologicznego z opcja LKO
 
NR oferty Dane oferenta
45-5 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Beata Kumiega 34-400 Krosno  ul. Joachima Lelewela 10/28,
45-6 Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Anna Prochwicz 32-086 Węgrzce                      ul. Warszawska 33
45-9 Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Andrzej Fugiel ul. Dunajcowa 75a,     33-300 Nowy Sącz
45-11 dr n. med. Daria Zawirska Specjalistyczna Praktyka Lekarska    30-234 Kraków ul. Królowej Jadwigi 279A/7
45-13 Dorota Krochmalczyk SIGMAMEDYCYNA Centrum Szkoleń Medycznych i Specjalistyczna Praktyka Lekarska 30-404 Kraków ul. Cegielniana 26/20
45-25 Specjalistyczna Praktyka Lekarska ULMED lek. Urszula Kurnyta-Oleksy 33-388 Gołkowice Dolne 178,
45-33 Indywidualna Praktyka Lekarska Szymon Fornagiel ul. Borkowska 19/6 30-438 Kraków
45-52 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Anna Zając-Gwóźdź ul. Browarna 42/4, 33-300 Nowy Sącz
Ponadto przyjęto ofertę lek. Szymona Fornagla obejmującą realizację zadań LKO.  
 1. W zakresie Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego z opcją LKO
 
NR oferty Dane oferenta
45-61 Specjalistyczna Praktyka Lekarska Bogusław Latacz  ul. G. Narutowicza 8/7       33-300 Nowy Sącz
Nie było ofert w zakresie realizacji zadań Lekarza Kierującego Oddziałem  
 1. W zakresie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z PGO
 
NR oferty Dane oferenta
45-26 S.M. Dembele Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczno-Położniczy CLINIC LAHIDU 31-564 Kraków Med. Pokoju 29A
 
 1. W zakresie Oddziału Chorób Zakaźnych :
NR oferty Dane oferenta
45-28 Indywidualna Praktyka Lekarska Piotr Procner 32-650 Kęty ul. M. Konopnickiej 5
45-32 Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Robert Kowalik, 32-020 Wieliczka ul. Zakole 1
 
 • W zakresie Oddziału Urologicznego -– brak ofert
Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1285 z późn. zm.).  
 • w zakresie Oddziału Neurologicznego :
NR oferty Dane oferenta
45-1 Specjalistyczny Neurologiczny Gabinet Lekarski  – EEG Grażyna Pawłowska 33-300 Nowy Sącz, ul. I Brygady 93
45-51 Anna Baranowska Prywatna Praktyka Lekarska 33-300 Nowy Sącz, ul. Pola 7
45-54 Specjalistyczna Praktyka Lekarska Witold Bonarski 33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 207a
   
 1. w zakresie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z opcją LKO:
NR oferty Dane oferenta
45-31 Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Robert Kowalik, 32-020 Wieliczka ul. Zakole 1
Nie było ofert w zakresie realizacji zadań Lekarza Kierującego Oddziałem  
 1. W zakresie Oddziału Pediatrycznego :
NR oferty Dane oferenta
45-12 Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Beata Jakubowska-Zając 33-300 Nowy Sącz, ul. Grunwaldzka 219
45-17 Dr n. med. Barbara Bajda ul. Sądecka 33i/2 34-700 Rabka-Zdrój
45-30 Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Robert Kowalik, 32-020 Wieliczka ul. Zakole 1
 
 1. W zakresie Oddziału Psychiatrycznego
NR oferty Dane oferenta
45-10 Praktyka Lekarska Specjalistyczna dr n. med. Roman Krysztofiak 31-052 Kraków, ul. Św. Wawrzyńca 21/81
45-36 Natalia Śmierciak ul. Rodziewiczówny 10a/3 33-300 Nowy Sącz
 
 • W zakresie Oddziału Pulmonologii
Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 3 ustawy  z dnia  27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.).  
 • W zakresie Ambulatorium Ogólnego POZ :
NR oferty Dane oferenta
45-29 Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Robert Kowalik, 32-020 Wieliczka ul. Zakole 1
45-37 lek. Natalia Śmierciak ul. M. Rodziewiczówny 10a/3 33-300 Nowy Sącz
45-55 Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Wojciech Nowak 32-086 Węgrzce ul. B4 nr 11
 
 • W zakresie radiologii z opcją LKO DDO
 
NR oferty Dane oferenta
45-21 Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Katarzyna Latacz ul. Narutowicza 8/7 33-300 Nowy Sącz
45-59 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Andrzej Kościuszko ul. Batorego 65/22 33-300 Nowy Sącz
Nie było ofert w zakresie realizacji zadań Lekarza Koordynatora DDO.    
 1. W zakresie przeprowadzania sekcji zwłok
NR oferty Dane oferenta
45-60 Specjalistyczna Praktyka Lekarska Bogusław Latacz  ul. G. Narutowicza 8/7       33-300 Nowy Sącz
   
 1. ODRZUCONO NASTĘPUJĄCE OFERTY:
 
 1. W zakresie Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego:
 • Wioleta Cabała 33-395 Chełmiec, Trzetrzewina 279,
 • Praktyka Lekarska Jerzy Hybel 33-300 Nowy Sącz ul. W. Barbackiego 44L
 • Praktyka Lekarska Marta Fornagiel-Bieniek ul. Graniczna 64A 33-300 Nowy Sącz
 • Grzegorz Pięda Piątkowa 217, 33-300 Nowy Sącz
 • Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Marta Niemiec Specjalista Chorób wewnętrznych Kardiolog 33-300 Nowy Sącz ul. Hubala 1 m 30
 • Indywidualna Praktyka Lekarska Bartłomiej Oruba 33-300 Nowy Sącz ul. Jamnicka 152
UZASADNIENIE: Wszyscy wymienieni Oferenci zaproponowali w ofercie stawkę wynagrodzenia za usługi stanowiące przedmiot postępowania przewyższającą wysokość maksymalną ustaloną przez ogłaszającego konkurs, co zgodnie ze SWKOiMI stanowi podstawę odrzucenia oferty a oferta lek. Grzegorza Piędy dodatkowo nie zawierała wymaganych dokumentów dot. posiadanych przez oferenta kwalifikacji i prowadzonej praktyki lekarskiej.  
 1. W zakresie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego:
 • Przemysław Wawok Obopólna 4 m 4/7 30-069 Kraków,
 • Włodzimierz Kaczurowski 33-336 Łabowa 148 lok. 2
 • Praktyka Lekarska Maciej Stanek 33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 115c
 • Indywidualna Praktyka Lekarska Michał Siwek 33-300 Nowy Sącz, ul. Lwowska 110/3
 • Praktyka Lekarska lek. Adam Mikołajczyk 33-115 Janowice, Janowice 165
 • Gabinet Chirurgiczny ze Sprzedażą Sprzętu Ortopedycznego i Medycznego        dr n. med. Janusz Łopata  34-745 Spytkowice 426
 • Indywidualna Praktyka Lekarska Sebastian Łopata 34-745 Spytkowice 406
 • Praktyką Lekarską Specjalistyczną Lekarz Chirurg lek. Dariusz Major 30-694 Kraków ul. Blacharska 16
 • Praktyka Lekarska Karolina Kozieł ul. ! Brygady 34/66 33-300 Nowy Sącz
 • Indywidualna Praktyka Lekarska Albert Pajor Męcina 664 34-654 Męcina
 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka lekarska Jarosław Odyniec ul. Batalionów Chłopskich 24/34 33-300 Nowy Sącz
 • Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Anna Świątkiewicz 30-110 Kraków ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 3/24
 • Agnieszka Murzyn-Korta Specjalistyczna Praktyka Lekarska 31-315 Kraków Radzikowskiego 25/9
 • Indywidualna Praktyka Lekarska Diana Hnatkiewicz ul. Szkolna 13/8 33-300 Nowy Sącz
 • Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Paweł Wąsik 31-546 Kraków ul. Mogilska 50 lok. 45
 • Prywatna Praktyka Lekarska Piotr Pachacz os. Piastów 37A/49, 31-624 Kraków
 • Usługi Medyczne Tomasz Kula 31-859 Kraków Os. Kościuszkowskie 11/141
 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Małgorzata Jaworecka-Najduch 33-300 Nowy Sącz ul. Jamnickja 133g
 • Prywatna Praktyka Lekarska Agnieszka Toporkiewicz 34-607 Szczawa 437
 • Prywatna Praktyka Lekarska Bogdan Łacny 33-300 Nowy Sącz ul. Długosza 22
 • Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Karolina Czekańska 38-400 Krosno Wyzwolenia 1/12
UZASADNIENIE: Wszyscy wymienieni Oferenci zaproponowali stawkę wynagrodzenia za usługi stanowiące przedmiot postępowania przewyższającą wysokość maksymalną ustaloną przez ogłaszającego konkurs, co zgodnie ze SWKOiMI stanowi podstawę odrzucenia oferty. Ponadto oferty lek. lek. W. Kaczurowskiego, D. Majora, K. Kozieł, P. Pachacza, B. Łacnego oraz M. Jaworeckiej-Najduch nie zawierały proponowanej miesięcznej liczby godzin realizacji umowy.  
 1. W zakresie Oddziału Psychiatrycznego:
 • Praktyka Lekarska Jerzy Brunowski 31-234 Kraków ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 23h/19
 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Aleksander Guzik Bohaterów Orła Białego 78, 33-300 Nowy Sącz
 • Praktyka Lekarska Paweł Chuchliński 33-300 Nowy Sącz ul. Juranda 13
  UZASADNIENIE: Wszyscy wymienieni Oferenci zaproponowali w ofercie stawkę wynagrodzenia za usługi stanowiące przedmiot postępowania przewyższającą wysokość maksymalną ustaloną przez ogłaszającego konkurs, co zgodnie ze SWKOiMI stanowi podstawę odrzucenia oferty.  
 1. W zakresie Oddziału Pulmonologii:
 • Usługi Medyczne Piotr Kowal ul. 29 listopada 20C/45, 33-300 Nowy Sącz
  UZASADNIENIE: Wszyscy wymienieni Oferenci zaproponowali w ofercie stawkę wynagrodzenia za usługi stanowiące przedmiot postępowania przewyższającą wysokość maksymalną ustaloną przez ogłaszającego konkurs, co zgodnie ze SWKOiMI stanowi podstawę odrzucenia oferty.  
 1. W zakresie radiologii
 • Opisy Zdjęć Radiologicznych Gabinet Prywatny Beata Gardoń, ul. Browarna 44/3, 33-300 Nowy Sącz
 • Małgorzata Tarnawska-Pierścińska Spółdzielcza 7/78 25-344 Kielce
 • Łukasz Hołody ul. Jagiellońska 27/30 25-608 Kielce
  UZASADNIENIE: Wszyscy wymienieni Oferenci zaproponowali w ofercie stawkę wynagrodzenia za usługi stanowiące przedmiot postępowania przewyższającą wysokość maksymalną ustaloną przez ogłaszającego konkurs, co zgodnie ze SWKOiMI stanowi podstawę odrzucenia oferty.   Data umieszczenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitala www.szpitalnowysacz.pl : 16 grudnia 2021 roku.   POUCZENIE   Oferent może złożyć odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania, do Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Podpisanie umów z wybranymi oferentami nastąpi w siedzibie Działu Organizacji i Nadzoru Szpitala, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Koordynatorem Działu Organizacji i Nadzoru (tel. 18 44 25 926).   Podpis  Przewodniczącego Komisji:                                                                               ……………………………………