ogłoszenie konkursów ofert z dn. 19.10.2018   Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 149 z...

ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów ofert 19.09.2018 OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU...

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE KONKURSU OFERT           Na...

OGŁOSZENIE konkursów ofert na świadczenia zdrowotne Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z...

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE OFERT Działając na mocy art. 26 i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia...

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE KONKURSU OFERT           Na...

Ogłoszenie o konkursie Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym...

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE KONKURSU OFERT Na podstawie art. 26 ust. 4...

Sprostowanie błędu w ogłoszeniu o konkursach ofert z dnia 09.11.2017 plik do...