OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ W TRYBIE KONKURSU OFERT   Na podstawie art. 26...

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 113 z dnia 4 listopada 2021 r. OGŁOSZENIE konkursów ofert na...

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ W TRYBIE KONKURSU OFERT Na podstawie art. 26 ust. 4...

    Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 83 z dnia 1 września 2021...

DA.4240-1-4/21 OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE OFERT Działając na mocy art. 26 i art.27 ustawy z dnia...

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów 11.03.2021(1)   OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU...

Ogłoszenie konkursów ofert z dn. 18.02.2021  Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 12 z dnia 18...

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ W TRYBIE KONKURSU OFERT           Na...

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 165 z dnia 30 grudnia 2020 r. OGŁOSZENIE konkursu ofert na...