Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i drobnego sprzętu wraz z dzierżawą urządzeń. Ogłoszenie: Ogloszenie 29-19 Zmiana ogłoszenia: zmiana ogłoszenia 29-19 Specyfikacja do przetargu: specyfikacja 29-19 Zapytania: zapytanie 1 zapytanie 2 zapytanie 3 zapytanie 4 zapytanie 5 zapytanie 6 zapytanie 7 zapytanie 8 Protesty: Uwagi: Kwoty brutto 1-9 zał do protokołu- otwarcie ofert Załączniki: zał. nr 2 do SIWZ zał. nr 8 Projekt umowy Wyniki: ocena i wynik 29-19