Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonywanie przeglądów i napraw aparatury medycznej i urządzeń technicznych Ogłoszenie: FI-N710011152019071314001 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja 65-19 Zapytania: zapytanie 1 zapytanie 2 zapytanie 3 zapytanie 4 zapytanie 5 zapytanie 6 zapytanie 7 Protesty:   Uwagi: otwarcie ofert 65-19 kwoty Brutto Załączniki: wykaz urządzeń zał nr 10 wzór umowy zał nr 8 Wyniki: Ocena i wynik