Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Małopolska tarcza Antykryzysowa – pakiet medyczny 2. 51.20   Ogłoszenie: ogłoszenie 51.20 ogłoszenie mini portal 51.20 Zmiana ogłoszenia: ogłoszenie 51.20 ogłoszenie mini portal 51.20 Specyfikacja do przetargu: SIWZ 51.20 Zapytania: Zapytanie nr 1 Zapytanie nr 2 Zapytanie nr 3 Zapytanie nr 4 Zapytanie nr 5 Zapytanie nr 6 Zapytanie nr 7 Zapytanie nr 8 Zapytanie nr 9 Zapytanie nr10 Sprostowanie do zapytania nr 10 Zapytanie nr11 Zapytanie nr 12 Zapytanie nr 13 Zapytanie nr 14 Zapytanie nr 15 Zapytanie nr 16 Zapytanie nr 17 Zapytanie nr 18     Protesty: Uwagi: modyfikacja SIWZ zmiana SIWZ I zmiana SIWZ II zestawienie ofert 51.20 kwoty na sfinansowanie zadań 51.20   Załączniki: załącznik nr 2 do SIWZ - f.cen 51.20 załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ 51.20 załacznik nr 6 do SIWZ - umowa 51.20 załącznik nr 7 do SIWZ 51.20 Wyniki: informacja o unieważnieniu postępowania w zadaniu nr 3 i 6 Ocena i wynik 51.20