Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i drobnego sprzętu wraz z dzierżawą urządzeń. Ogłoszenie: ogłoszenie 21-20 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja 21-20 Zapytania: zapytanie 2 zapytanie 3 zapytanie 4 zapytanie 5 zapytanie 1 zapytanie 6 zapytanie 8 zapytanie 9 zapytanie 10 zapytanie 7     Protesty: Uwagi: zał do protokołu- otwarcie ofert Kwoty brutto przeznaczone 1-24 Załączniki: Formularz cenowy zał nr 2 do SIWZ zał. nr 8 Projekt umowy Wyniki: Ocena i wynik Ocena i wynik II FI-N710006262020001642001