Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych i środków czystości. Ogłoszenie: ogłoszenie 56-19 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: SIWZ 56-19 Zapytania: zapytanie 1. zapytanie 2 zapytanie 3 zapytanie 4 zapytanie 5 zapytanie 6 zapytanie 7 zapytanie 8 zapytanie 9 Protesty: Uwagi: UWAGA Formularz cenowy- zmiana otwarcie ofert 56-19 Załączniki: Formularz cenowy- zał nr 2 do SIWZ zał. nr 8 wzór umowy Wyniki: ogłoszenie o wyniku 56-19 Ocena i wynik 56-19