Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonywanie  przeglądów i napraw aparatury medycznej i urządzeń technicznych. Ogłoszenie: ogłoszenie 3-19 Zmiana ogłoszenia: zmiana ogłoszenia 3-19 Zmiana ogłoszenia 2 Specyfikacja do przetargu: specyfikacja 3-19 Zapytania: zapytanie 1 zapytanie 2 zapytanie 3 zapytanie 4 zapytanie 5 zapytanie 6 zapytanie 7 Protesty: Uwagi: Modyfikacja SIWZ zał. do modyfikacji -Formularz ogólny - zmiana zmiana terminu otwarcia Otwarcie ofert kwoty Brutto Załączniki: Załącznik nr 10 – wykaz urządzeń Umowa wzór zał. nr 8 Wyniki: FI-N710002072019035238001