Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 zaprasza do złożenia oferty w trybie podstawowym bez negocjacji na zagospodarowanie terenu przy Szpitalu w ramach zadania pn. „Kierunek: Nowy Sącz z nowym parkiem – rewitalizacja terenu przy sądeckim Szpitalu” Ogłoszenie: ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie miniPortal Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: Specyfikacja Zapytania: modyfikacja Protesty: Uwagi: Zał- kwota przeznaczona otwarcie ofert Załączniki: zał nr 1 - formularz Ofertowy zał nr 2- oświadczenie zał nr 3 Zobowiązanie zał nr 4 oświad o grupie kapitałowej zał nr 5 oświadczenie zał nr 6- projekt umowy zał nr 7- oświadczenie o aktualności inform. zał nr 8 - opis przedmiotu zamówienia zał nr 9- parametry pochylni zał nr 10-A- wykaz robót zał nr 10-B- wykaz dostaw zał nr 11- wykaz osób zał nr 12- Rewitalizacja- materiały zał nr 12 cz I s 1-10 zał nr 12 cz.II s11-16 zał nr 12 cz III s 17-26 zał nr 12 cz IV s 27-30 zał nr 12- rysunki Wyniki unieważnienie wybór oferty