Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na modernizacja i dostosowanie Oddziału Neurologicznego oraz Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej wraz z ciągami komunikacyjnymi Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu - DA.271-17/21 Ogłoszenie: ogłoszenie o zamówieniu 17.21 miniportal 17.21 Zmiana ogłoszenia: zmiana miniportal 17.21 zmiana ogłoszenia o zam. nr I 17.21 Specyfikacja do przetargu: SWZ - 17.21 Zapytania: zp_przetarg 17.21-1 załącznik nr A do pytania załącznik nr B do pytania zp_przetarg 17.21-2 załącznik nr I do pytania   Protesty: Uwagi: zmiana SWZ nr I - 17.21 załacznik nr 1 do protokołu 17.21- szacunkowa war. załącznik nr 2 do protokołu 17.21 - inf z otwarcia Załączniki: załacznik nr 1 - formularz Ofertowy - 17.21 załącznik nr 2 oswidczenie o braku 17.21 załącznik nr 3 Zobowiązanie innego .17.21 załącznik nr 4a oświad o grupie kapitałowej - 17.21 załącznik nr 4b oswidczenie o aktulanosci - 17.21 załącznik nr 5 wykaz robót 17.21 załącznik nr 6 do SWZ - projekt umowa 17.21 Załacznik nr 7 do SWZ załącznik nr 8 wykaz osób 17.21 Wyniki: unieważnienie 17.21