Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawa obłożeń chirurgicznych, środków ochrony osobistej, wyrobów medycznych niesterylnych, wyrobów jednorazowego użytku do higieny pacjenta, wyroby jednorazowego użytku do badań endoskopowych, zestaw do nakłucia lędźwiowego i wkłucia centralnego. Ogłoszenie: Ogłoszenie 13-21 Ogłoszenie mini portal Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: SWZ - 13.21 Zapytania: Zapytanie nr 1 Zapytanie nr 2 Zapytanie nr 3 Zapytanie nr 4 Zapytanie nr 5 Zapytanie nr 6 Zapytanie nr 7 Zapytanie nr 8 Zapytanie nr 9 Zapytanie nr 10 Zapytanie nr 11 Zapytanie nr 12 Protesty: Uwagi: otwarcie ofert Załączniki:  szacunkowa wartość zamówienia załacznik nr 1 - formularz Ofertowy - 13.21 Jedz załacznik nr 2 załącznik nr 3 Zobowiązanie innego .. 13.21 załącznik nr 4 oświad o grupie kapitałowej - 13.21 załącznik nr 5 wykaz dostaw - 13.21 załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawcy o aktualnosci 13.21 załącznik nr 7 wzór umowy Formularz cenowe zał nr 8 Wyniki: ocena i wynik ocena i wynik II unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty-zad 7 inform_ wybór ofert powtórka