Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawa i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego, mebli i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego i Neonatologicznego z IT Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu. Ogłoszenie: ogłoszenie 10-20 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: sp_przetarg 10-20 Zapytania: zapytanie 1 zapytanie 2 zapytanie 3 zapytanie 4 zapytanie 5 zapytanie 6 zapytanie 7 zapytanie 8 Protesty: Uwagi: Otwarcie ofert 10-20 kwoty przeznaczone brutto 10-20 Załączniki: Formularz cenowy zad 1- 9 paramtery tech. nr 1 - 9 warunki gwarancji i serwisu - dot. zadanie nr 1 - 9 załacznik nr 6 do SIWZ - umowa 10-20 Wyniki: ocena i wynik 10-20