Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych 71/19.   Ogłoszenie: Ogłoszenie o zamówieniu 71.19 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu:   SIWZ 71.19 Zapytania: Zapytanie nr 1 Zapytanie nr 2 Zapytanie nr 3 Zapytanie nr 4 Zapytanie nr 5 Zapytanie nr 6 Zapytanie nr 7 Zapytanie nr 8 Zapytanie nr 9 Zapytanie nr 10 Zapytanie nr 11 Zapytanie nr 12 Zapytanie nr 13   Protesty: Uwagi: zbiorcze zestawienie ofert 71.19 kwoty na zadania 1-8, 71.19   Załączniki: zał. nr 2 formularz cenowy 71.19 zał nr 3- JEDZ 71.19 zał nr 4- projekt umowy 71.19 Wyniki: Ogłoszenie o wyborze71.19