Traktuj dane osobowe innych tak, jak sam chciałbyś by były traktowane Twoje!

Bezpieczeństwo danych osobowych jest jednym z tych zagadnień, na które w ostatnich latach zwraca się coraz większą uwagę. Zarówno osoby, które powierzają swoje dane osobowe najróżniejszym podmiotom, jak i ci, którzy tymi danymi zarządzają i je przetwarzają, zdają sobie sprawę z faktu, że wymagają one szczególnej ochrony. Ochronę tą gwarantują Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L.2016/119/1  z późn. zm.)- RODO; oraz ustawa o ochronie danych osobowych.

Informacja jest priorytetowym zasobem Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu (Administrator danych osobowych).  Bezpieczeństwo informacji oraz systemów, w których są one przetwarzane, ma dla nas kluczowe znaczenie oraz jest warunkiem naszego ciągłego rozwoju.

Administrator danych osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

  • poprawne i przetwarzane zgodnie z prawem, 
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami 
  • odpowiednie i nie nadmiarowe, 
  • dokładne i aktualne, 
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  • przechowywane bezpiecznie w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, 
  • przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania, 
  • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

Administrator danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Za bezpieczeństwo informacji odpowiada każdy pracownik na powierzonym mu stanowisku pracy. Obowiązkiem każdego pracownika jest przestrzeganie szczegółowych zasad postępowania, dotyczących bezpieczeństwa informacji.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 18 442 57 22, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

 

KLAUZULE INFORMACYJNE :

01.Klauzula_informacyjna_kandydaci_do_pracy

02.Klauzula_informacyjna_postepowanie_konkursowe

03.Klauzula_informacyjna_pracownicy

04.Klauzula_informacyjna_praktyki

05.Klauzula_informacyjna_skargi_wnioski

06.Klauzula_informacyjna_staz_podyplomowy

07.Klauzula_informacyjna_umowa_zlecenie

08.Klauzula_informacyjna_umowy_cywilno_prawne

09.Klauzula_informacyjna_Zakladowy_Fundusz_Swiadczen_Socjalnych

10.Klauzula_informacyjna_zamowienia_publiczne

11.Klauzula informacyjna TOP SOR

12.Klauzula_Informacyjna_Portal_Pacjenta_MSIM