Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na „dostawę i montaż tomografu komputerowego dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu" -DA.271-71/22 Ogłoszenie: og_o zamówieniu 71.22 mini portal ogłoszenie 71.22 Zmiana ogłoszenia: og o zamówieniau zmiana nr I - 71.22 mini portal zmiana nr I -71.22 Specyfikacja do przetargu: SWZ 71.22 Zapytania: zp_przetarg 71.22-12 zp_przetarg 71.22-11 zp_przetarg 71.22-10 zp_przetarg 71.22-8 zp_przetarg 71.22-9 zp_przetarg 71.22-7 zp_przetarg 71.22-6 zp_przetarg 71.22-5 zp_przetarg 71.22-4 zp_przetarg 71.22-2 - sprostowanie zp_przetarg 71.22-3 zp_przetarg 71.22-2 zp_przetarg 71.22-1 Protesty: Uwagi: załącznik nr 2 do protokołu 71.22- inf. z otwarcia zmiana SWZ nr I - 71.22 szacunek 71.22 Załączniki: Załączniki od 1 do 9- 71.22 Załącznik nr 10 do SWZ załącznik nr A - ochrona radiolgiczna zalącznik nr B - strop załącznik nr C - wentylacja pomiary załacznik nr D - badanie inst. ele.... Załącznik nr E - PW - in. elektryczna Załącznik nr F - PW - went. mechaniczna, klimatyzacja Załącznik nr G - odpowiedzi Wyniki: wynik 71.22