Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów, oraz odczynników do elektroforezy z dzierżawą automatycznego systemu do elektroforezy Ogłoszenie: ogłoszenie 47-21 ogłoszenie mini portal   Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: SWZ 47-21 Zapytania: zapytanie 1 zapytanie 2 zapytanie 3 Protesty: Uwagi: zestawienie ofert 47-21 zmiana SWZ kwoty przeznaczone 47-21 Załączniki załączniki 47.21 Wyniki: Ocena i wynik