Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 zaprasza do złożenia oferty w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy sprzętu jednorazowego i protez naczyniowych. Ogłoszenie: ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie miniPortal Zmiana ogłoszenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zmiana w miniPortalu ogłoszenie o zmianie II zmiana w miniPortalu II Specyfikacja do przetargu: Specyfikacja Zapytania: zapytanie nr 1 zapytanie nr 2 zapytanie nr 3 zapytanie nr 4 zapytanie nr 5 zapytanie nr 6 zapytanie nr 7 zapytanie nr 8 zapytanie nr 9 zapytanie nr 10 zapytanie nr 11 zapytanie nr 12 Zmiana SWZ I zapytanie nr 13 Zmiana SWZ II Protesty: Uwagi: kwota przeznaczona otwarcie ofert Załączniki: zał nr 1 - formularz Ofertowy zał nr 2- oświadczenie zał nr 3 Zobowiązanie zał nr 4 oświad o grupie kapitałowej zał nr 5- opis przedmiotu zamówienia zał nr 6- projekt umowy zał nr 7 oświadczenie zał nr 8- oświadczenie o aktualności inform. Wyniki wybór ofert