Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż aparatury medycznej, sprzętu i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Geriatrycznego, Rehabilitacyjnego i  Poradni Urazowo Ortopedycznej  (przy Alejach Wolności 49) Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu 10/21   Ogłoszenie: ogłoszenie 10.21 ogłoszenie mini portal Zmiana ogłoszenia: ogłoszenie 10.21 ogłoszenie 10.21 ogłoszenie 10.21 ogłoszenie mini portal ogłoszenie mini portal Specyfikacja do przetargu: SWZ - 10.21 Zapytania: zapytanie nr1 zapytanie nr 2 zapytanie nr 3 zapytanie nr 4 zapytanie nr 5 zapytanie nr 6 zapytanie nr 7 zapytanie nr 8 zapytanie nr 9   Protesty: Uwagi: kwoty przeznaczone na realizację zadań 10.21 zmiana SWZ I zmiana SWZ II Załącznik A zmiana SWZ III zmiana SWZ IV informacja o unieważnieniu zad 8 zestawienie ofert 10.21 Załączniki: załacznik nr 1 - formularz Ofertowy - 10.21 załacznik nr 2 JEDZ - 10.21 załącznik nr 3 Zobowiązanie innego .. 10.21 załącznik nr 4 oświad o grupie kapitałowej - 10.21 załącznik nr 5 wykaz dostaw - 10.21 załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawcy o aktualnosci ...10.21 załacznik nr 7 do SIWZ - umowa 10.21 załącznik nr 8 do SIWZ załącznik nr 9- formul;arz cenowy 10.21 Wyniki: Ocena i wynik 10.21 Ocena i wynik zad.7 wybór oferty spośród ofert pozostałych - zad.1