Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do identyfikacji oraz oceny lekowrażliwości drobnoustrojów  wraz z dzierżawą aparatu Ogłoszenie: og o zamówieniu 3.21 miniportal 3.21 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: SWZ 3-21 Zapytania: zapytanie 1 Protesty: Uwagi: otwarcie ofert Załączniki: kwota przeznaczona na realizacje zdania Parametry techniczne zał. 8 zalacznik-nr-1-formularz-Ofertowy- zalacznik-nr-2-oswidczenie-o-braku- zalacznik-nr-3-Zobowiazanie-innego-. zalacznik-nr-4-oswiad-o-grupie-kapitalowej- Formularz cenowy zał. nr 5 załącznik nr 6 wzór umowy zal-nr-7-oswiadczenie Wyniki: ocena i wynik